ตลาดสีเขียว ปลูกผักปลอดภัย ปลดหนี้ สุขภาพดี

ที่มา : เว็บไซต์สุขภาวะชุมชน


ภาพประกอบจากเว็บไซต์ www.youtube.com/watch?v=Jzyz8ziRpSc&t=26s


 


เทศบาลตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เลิกใช้ยาฆ่าแมลง หันปลูกผักปลอดภัยออกขายในตลาดสีเขียวของชุมชนสร้างรายได้ สร้างสุขภาพ ปลอดภัย ปลดหนี้ได้


ย้อนกลับไป 3-4 ปีที่ผ่านมา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ทำการเพาะปลูกพืชโดยการพึ่งพาสารเคมีเป็นหลักทำให้เจ็บป่วย และเป็นหนี้สินจำนวนมาก


เมื่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกับชาวชุมชน สนับสนุนโครงการตลาดสีเขียว ส่งเสริมปลูกพืชปลอดภัยเพื่อขายและบริโภคสร้างรายได้ปลดหนี้ได้


ประเสริฐ สุอ้าย เกษตรกร ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ บอกว่า ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คือกระเทียม จากนั้นก็เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น หันมาปลูกพืชผักสวนครัว ผักกาด กะหล่ำ สามารถมีเงินรายรับได้ แต่ไม่ได้เลย เพิ่มขึ้นทุกเดือน ทำมาหลายเดือนดีขึ้นมาขยายไป


ชาวบ้าน ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่รวมกลุ่มปลูกพืชปลอดภัย ร่วมกับเทศบาล สร้างตลาดสีเขียว ขายสินค้าสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น จนปลดหนี้กู้ยืมจาก ธกส.ได้ ที่มากว่า 6 แสนบาท นอกจากนี้ยังมีสุขภาพดีขึ้น


ธนวัฒน์ แสงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  กล่าวว่า กำลังดำเนินการปรับภูมิทัศน์ซื้อที่ดินติดถนน ให้บริการชาวบ้าน นักท่องเที่ยวเนื่องจากตำบลสันทรายเป็นเมืองหน้าด่านของ อ.ฝาง ก่อนจะถึง อ.ฝางต้องผ่านตำบลสันทรายก่อน ก็ตั้งจะใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องชาวบ้านตำบลสันทราย ทำเป็นตลาดผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ


ความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่และทำให้ตำบลสันทราย ประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้ชาวบ้านหันมาบริโภคอาหารปลอดภัย และเตรียมสร้างตลาดสีเขียวให้ได้มาตรฐานให้ชาวบ้านนำพืชผักวางขายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

Shares:
QR Code :
QR Code