ตรัง วางแผนป้องกันอุบัติเหตุ รับมือหยุดยาวช่วงปีใหม่

 

ขนส่งจังหวัดตรัง เรียกประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกในการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเด็ดขาด  เช่น ห้ามคนขับดื่มสุรา ห้ามขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน หรือเพิ่มจำนวนที่นั่ง เป็นต้น หากพบว่าผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือเจ้าของรถรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเด็ดขาดนี้ ทางสำนักงานขนส่งจะเอาผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป 

นายสุภกิจ ชิณณะเสถียร ขนส่งจังหวัดตรัง เรียกประชุมผู้ประกอบการขนส่งรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่ จ.ตรังทั้งรถตู้-รถทัวร์ ทั้ง 14 บริษัท รวมทั้งเจ้าของและตัวแทนรถโดยสารสาธารณะ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมประมาณ 40 คน เพื่อกวดขันและกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ายมีจิตสำนึกในการป้องกันและร่วมแนวคิดในการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ที่จะมาถึง ด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เนื่องจากจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับการจราจรบนท้องถนนจะมีความหนาแน่นเป็นพิเศษ

โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเด็ดขาด  เช่น ห้ามคนขับดื่มสุรา ห้ามขับรถเร็วกว่าที่กฎหมายกำหนด ห้ามบรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวน หรือเพิ่มจำนวนที่นั่ง ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือเก็บค่าโดยสารเกินอัตรา รถทุกคันที่นำมาวิ่งโดยสารจะต้องผ่านการชำระภาษีแล้ว เพราะรถที่ผ่านมาชำระภาษีประจำปีแล้ว คือ รถที่ผ่านการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว  และกำชับให้รถทุกคันจัดให้มีสมุดบันทึกประจำรถ ที่ผ่านการบันทึกรายละเอียดการให้บริการแก่ผู้โดยสารแต่ละเที่ยวอย่างละเอียด จัดให้มีรถบริการอย่างพอเพียง หากพบว่าผู้ประกอบการรถโดยสาร หรือเจ้าของรถรายใดไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการเด็ดขาดนี้ ทางสำนักงานขนส่งจะเอาผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป 

นอกจากนี้ นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักรวมทั้งเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

โดย จ.ตรัง ได้กำหนดช่วงระยะเวลาดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 2555 ถึงวันที่ 2 ม.ค. 2556 โดยปีนี้ได้กำหนดชื่อในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ว่า “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ซึ่งมีเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บลงจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 5 ซึ่งเป้าหมายการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจะต้องไม่เกิน 81 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน 7 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 89 คน

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

Shares:
QR Code :
QR Code