ดึงกิจกรรมสร้างภูมิต้านมะเร็งผู้สูงอายุ

ชาวบ้านหัวลำภู ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช โดย “กลุ่มรวมพลคนรักหัวลำภู” ได้จัดทำโครงการ “คลินิกชุมชนคนรักสุขภาพ” ขึ้น เพื่อให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้รับรู้ถึงสภาพปัญหา และร่วมกันหาทางออก ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างค่านิยมใหม่ในการบริโภคอาหารปลอดสารเคมี ซึ่งจะเป็นวิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายปลอดภัยจากโรคร้ายต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดึงกิจกรรมสร้างภูมิต้านมะเร็งผู้สูงอายุ

นางภูษณิศา แก้วเนิน หัวหน้าโครงการฯ เปิดเผยว่า สถานการณ์การเจ็บป่วยและเสียชีวิตในปี 2551 ของชาวบ้านหัวลำภู มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งถึง 5 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนสมาชิกที่มีประมาณ 1,000 คน ทำให้คนในชุมชนเริ่มหวาดวิตกกับภัยโรคมะเร็งที่คืบคลานมาใกล้ตัว ทางแกนนำชุมชนจึงร่วมกับ อสม.ออกสำรวจข้อมูลเรื่องสุขอนามัยของแต่ละครัวเรือน และเก็บข้อมูลเรื่องรูปแบบการดำเนินชีวิต พบว่า ทุกครัวเรือนบริโภคอาหารที่ซื้อจากนอกบ้าน รวมถึงยังนิยมใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในกระบวนการผลิต

โดยผลจากการตรวจสุขภาพและเจาะเลือดพบว่า คนในชุมชนหลายรายมีปริมาณสารเคมีในเลือดสูง ดังนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการอุปโภคและบริโภค จึงเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคือวิธีการป้องกันโรคที่มีประสิทธิภาพที่สุด “กลุ่มรวมพลคนรักหัวลำภู” จึงสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่องการ ดูแลสุขภาพให้แก่คนในชุมชน ผ่านกิจกรรมการออกกำลังกายที่สนุกสนานที่ชื่อว่า “ชวนลูกหลานรำพรานโนราห์” ซึ่งประยุกต์มาจาก “รำโนราห์” ซึ่งเป็นศิลปะพื้นเมืองของภาคใต้ โดยประยุกต์จากท่ารำที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งมีลักษณะท่ารำแบบย่อ-ยืดขา เหยียดแขน และก้าวย่างอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นท่าออกกำลังกายที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code