ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

          ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ สร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล ให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์


ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ thaihealth


          เมื่อวันที่ 11 ก.พ. ที่ผ่านมา พล.ร.ต.ชัชวาลย์ มีสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรมมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ฐานทัพเรือสัตหีบ ส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวออกกำลังกาย ตลอดจนเสริมสร้างให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ณ สนามฟุตบอล ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีพลโทหญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการสำนักงานโครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตกำลังพล เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ พร้อมด้วยข้าราชการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,000 คน


ฐานทัพเรือสัตหีบ จัดมหกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ thaihealth


          กิจกรรมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ในเรื่องการลดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งปัจจุบันกำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ มีค่าดัชนีมวลกายสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ในการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากสำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มาดำเนินการจัดกิจกรรม


          พล.ร.ต.ชัชวาลย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้กำลังพลของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ร่วมกันออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี อันจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์บุคคล และหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกองทัพเรือ ในการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการสนับสนุนหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือในโอกาสต่อไป


 


 


       ที่มา: ASTVผู้จัดการออนไลน์


       ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code