ซื้อหมวกกันน็อกเป็นของขวัญให้เด็ก

 

คนห่วงหัว วอนผู้ปกครองซื้อหมวกกันน็อกเป็นของขวัญให้เด็ก

คุณหมอแท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า  เทศกาลปีใหม่ ปี 2555 ได้ผ่านพ้นไปแล้ว หลายฝ่ายคิดว่าอุบัติเหตุได้หยุดลงแล้ว แต่ในสภาพความเป็นจริงแล้วอุบัติเหตุจราจรยังเป็นภัยร้ายบั่นทอนสังคมไทยและเกิดขึ้นทุกวันไม่มีวันหยุด การรณรงค์ช่วง 7 วันอันตรายคงไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจรของพี่น้องประชาชนชาวไทย

365 วันตายเป็นศูนย์ น่าจะเป็นแนวทางที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันและทำกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเด็กที่เพิ่งผ่านไป จากสถิติข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี มีการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์โดยที่ไม่สวมหมวกกันน็อก สูงกว่าปีละ 5,000 คน หรือประมาณการได้ว่าแต่ละวันมีเด็กไทยหัวถูกน็อกจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์มากถึง 14 คน 

สาเหตุเกิดจากขับขี่และนั่งซ้อนรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกกันน็อก และถ้าดูจากสถิติ ปี 2554 พบว่ามีเด็กไทยอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกกันน็อก สูงถึง 900 คน

ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ จึงขอวิงวอนไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองแสดงความรัก ความห่วงใยต่อบุตรหลานด้วยการหาหมวกกันน็อกให้ใส่ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในตัวบุตรหลานของท่านเอง กรณีที่เดินทางด้วยรถยนต์ท่านต้องงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเด็ดขาด

นอกจากนี้ชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดใหม่อมตรส โรงเรียนวัดอินทรวิหาร จัดโครงการ คิดส์ (เด็ก) ห่วงหัว โดยมอบหมวกกันน็อกให้กับเด็กนักเรียน 300 คน และยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีขอให้กำหนดนโยบายเรื่องหมวกกันน็อกในกลุ่มเยาวชนเป็นนโยบายเร่งด่วน และร่วมรณรงค์ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการสวมใส่หมวกกันน็อกให้กับบุตรหลาน

สนับสนุนปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code