ซื้อยาโด๊ปใช้เอง อันตรายถึงชีวิต

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจ

 

 

          อย. เตือน อย่าซื้อยารักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศมาใช้เอง หากพบอาการไม่พึงประสงค์ควรไปพบแพทย์ การซื้อยากินเองนอกจากจะเสี่ยงจากการได้รับยาปลอม ยาที่เสื่อมสภาพ ยาที่หมดอายุแล้ว ยังอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มไนเตรต เช่น ยาอมใต้ลิ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น

 

          นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ที่ให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของ อย. ได้มีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่

 

ซื้อยาโด๊ปใช้เอง อันตรายถึงชีวิต

          โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้รับรายงานไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาว่า พบผู้ป่วยชายอายุ 53 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการหายใจไม่ออก ไม่รู้สึกตัว และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ญาติแจ้งว่ากินยาจีนเม็ดสีเหลืองมีอักษร c 80 และใต้ขวดยามีอักษร ciales และ c111 mg บรรจุในขวดที่ฉลากเป็นภาษาจีน ซึ่งอาจจะทำเลียนแบบยา cialis? เม็ดยาสีเหลืองมีอักษร c 20 ที่มีข้อบ่งใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ซึ่งยาในกลุ่มนี้มีอาการไม่พึงประสงค์ทำให้เจ็บหน้าอก กล้ามเนื้อหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย หากใช้ไม่ถูกต้องอาจทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อตรวจสอบพบว่ายาจีนดังกล่าวยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย. จึงเฝ้าระวังมิให้มีการลักลอบนำเข้ามาทางด่านต่างๆ

 

          เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย นั้นมีสาเหตุจาก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่สภาวะเสื่อมของร่างกาย ภาวะจิตใจ และผลข้างเคียงจากยา โดยแต่ละสาเหตุก็จะมีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นการค้นหาสาเหตุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อการรักษาที่ตรงจุด การที่ผู้ป่วยหาซื้อยามารับประทานเอง นอกจากจะเสี่ยงจากการได้รับยาปลอม ยาที่เสื่อมสภาพ ยาที่หมดอายุแล้ว ยังอาจมีอันตรายถึงชีวิตได้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่มไนเตรต เช่น ยาอมใต้ลิ้นในผู้ป่วยโรคหัวใจ เป็นต้น การได้รับยาในกลุ่มนี้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ และมีการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์อย่างใกล้ชิด โดยยากลุ่มรักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศดังกล่าว จะต้องมีใบสั่งแพทย์และสั่งจ่ายโดยห้องยาในสถานพยาบาล หรือจำหน่ายในร้านยาคุณภาพเท่านั้น

 

          เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้าย หากได้รับอันตรายจากการบริโภคยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. โทรศัพท์ และโทรสาร 0 2590 7253 เว็บไซต์ www.fda.moph.go.th/vigilance หรือร้องเรียนที่สายด่วน อย. 1556 เพื่อ อย.จะได้ดำเนินการเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์astv ผู้จัดการ

 

 

update : 14-10-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code