ชูเมือง3ดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์

ชูเมือง3ดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealth


การพัฒนาคุณภาพชีวิต และสติปัญญาของเยาวชนในบ้านเราจำเป็นต้องอาศัยพื้นฐานการดูแล จากครอบครัว การอยู่ในสังคมที่ดี และในโลกปัจจุบัน "การสร้างพื้นที่" เพื่อรวบรวมสื่อการเรียนรู้ที่ดีและ สร้างสรรค์ ถือเป็นอีกองค์ประกอบสำคัญ และเป็น ความท้าทายของคนทำงานเพื่อสังคม ที่จะต้องทำให้เด็ก และเยาวชน ได้มีโอกาสเดินหน้าเข้าหาพื้นที่ดีๆ และสื่อการเรียนรู้ดีๆ เพื่อให้ทัศนคติ และความคิดของเขา เหล่านั้นถูกหล่อหลอมไปในทางที่ถูกที่ควร


ในงาน "มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว" ที่จัดขึ้นเมื่อปลายเดือน พฤษภาคมที่ผ่านมา ที่สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต ลิงค์ สถานีมักกะสัน ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เล่าถึง โครงการผลักดัน ให้เกิดเมือง "3ดี" ซึ่งถือเป็นแนวคิดใหม่ ที่จะส่งเสริม ให้เด็ก และเยาวชนเกิดทักษะทางความคิด การกระตุ้น กระบวนการสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนำเสนอนโยบายด้านสื่อสร้างสรรค์ บนพื้นที่ใหม่ๆ ทั่วประเทศ เป็นพื้นที่ที่ทุกๆ สถาบัน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น กลุ่มเพื่อนเยาวชนต่างๆ ได้มารวมตัว และ ทำกิจกรรมร่วมกันในช่วงเวลาว่าง


ชูเมือง3ดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealth 


"สสส.และภาคีเครือข่ายตระหนักดีว่า เด็ก เยาวชน และครอบครัว จะต้องมีความสามารถก้าวทันโลกในศตวรรษที่21 โดยที่มี สื่อ และพื้นที่สร้างสรรค์ เป็นเครื่องมือ สร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสร้างพลังด้วยยุทธศาสตร์ 3ดี โดยสามารถบูรณาการเข้ากับประเด็นด้านสุขภาวะอื่นๆ เพื่อสร้างพลเมืองตื่นรู้ เท่าทันสื่อ และเข้าใจตนเอง" ทพ.กฤษดา กล่าว ซึ่งการจัดงานมหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ฯ ในครั้งนี้ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะสานพลังเครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดพื้นที่ 3ดี ขึ้นได้จริง และขยายผลต่อไปในอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศ


ด้านนายกิตติคุณ ภูคงคา ผู้จัดการโครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่ หนึ่งในโครงการที่เข้าร่วม มหกรรมสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ฯ กล่าวว่า ในงานนี้ได้นำบูธกิจกรรม เสียงเพรียกจาก ภายใน มาร่วมแบ่งปันสื่อดี พื้นที่สร้างสรรค์ โดยนำ เรื่องฤดูกาลแห่งชีวิตมาให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้สำรวจและเปรียบเทียบชีวิตในวัยเด็ก ปัจจุบัน อนาคต ว่าเข้ากับฤดูกาลใด และได้ทบทวนชีวิตตนเองท่ามกลางความเร่งรีบ ของสังคม "การเปิดโอกาสให้สื่อหลากหลายรูปแบบได้มีพื้นที่นำเสนอเป็นการจุดประกายให้ผู้เรียนรู้ได้ลงมือปฏิบัติ ด้วยตนเอง ซึ่งจะส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการตัดสินใจ ทำให้เขาได้พัฒนาทักษะด้านความคิดของตนเองด้วย" นายกิตติคุณกล่าวเพิ่มเติม


ชูเมือง3ดี เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ thaihealth


ส่วนนางสุนิจ หวือขุนทด หนึ่งในผู้ร่วมงาน เล่าให้ฟัง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมกับครอบครัว ในโอกาสนี้ ว่า เป็นมหกรรมที่รวมกิจกรรม ในรูปแบบที่หลากหลาย ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเปิดโลกทัศน์มากขึ้น เช่นกิจกรรมทำตุ๊กตาจิตอาสา ที่มีโอกาสได้ทำกับลูกๆ จะสังเกตเห็นความตั้งใจ และความสนุกที่เขาได้ลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งทำให้เด็กได้เรียนรู้ เกิดการตั้งคำถาม และยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วย


กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นก้าวเริ่มต้น พื้นที่สร้างสรรค์ 3ดี จะกลายเป็นอีกหนึ่ง ยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะช่วย ผลักดัน และพัฒนาเยาวชนของบ้านเราในมุมเมืองต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เขาเหล่านี้กลายเป็นกำลังสำคัญที่เต็มไปด้วย ไอเดียสร้างสรรค์ ในการพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไป ในอนาคตนั่นเอง


 


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


 

Shares:
QR Code :
QR Code