ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ชาวพุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา “ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา” และร่วมฉลองครบรอบ 2,600 ปีการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ การจัดเวทีประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา ทำความดีถวายในหลวงครั้งนี้ มีรายชื่อผู้แสดงตนประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา โดยมีทั้งกลุ่มหน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและบุคคลต้นแบบ มาร่วมในงานเป็นจำนวนมากถึง 1500 คน 

ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

 
วันที่ 13 ก.ค. 2554 นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีนำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสุรินทร์ร่วมประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษา “ทำความดีถวายในหลวง 84 พรรษา” และร่วมฉลองครบรอบ 2,600 ปีการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้ความสำคัญมาก โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธ.ค. 2554 และครบรอบ 2,600 ปีการตรัสรู้ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปี 2555

โดยจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งใน 37 จังหวัดนำร่องทั่วประเทศ ที่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา และประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาทำความดี ภายใต้แคมเปญที่ว่า “เหล้าทำลายมิตร ..เข้าพรรษานี้เลิกเลย”

ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มอบป้ายแสดงตนประกาซเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาทำความดีถวายในหลวงแก่หน่วยงานต่างๆ และมอบเกียรติบัตรแต่บุคคลต้นแบบในการเลิกเหล้าและสร้างความดี ทั้งดีได้นำกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดสุรินทร์ ปี 2554 อย่างพร้อมเพรียงกัน

ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จะไม่ดื่มเหล้า และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในตลอดระยะเวลาเข้าพรรษานี้

ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และจะร่วมกันดำเนินการขับเคลื่อน ขยายผลการดำเนินงานปลอดเหล้า และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในทุกงานบุญประเพณีอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ซึ่งหลังจากดีจะมีการติดตามประเมินผลและมอบเกียรติบัตรแด่หมู่บ้านชุมชนต้นแบบ องค์กรต้นแบบ และบุคคลต้นแบบ ในวันที่ 1-5 ธันวาคม ประจำปี 2554

นอกจากนี้ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา จังหวัดสุรินทร์จัดงานมหกรรมแห่เทียนพรรษา 84 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดินและตักบาตรบนหลังช้าง อย่างยิ่งใหญ่เหมือนเช่นทุกปี ที่มีแห่งเดียวในโลก โดยปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ก.ค. และวันที่ 15 ก.ค. 2554 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์จะนำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมพุทธศาสนิกชนกว่าพันคน ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐาน ณ มณฑป เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ในงานจะมีขบวนเทียนจากคุ้มวัดต่างๆ ที่ประดับตกแต่งที่สวยงามและขบวนแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านควบคู่กับงานขนบธรรมเนียมประเพณี และผู้เข้าร่วมขบวนต่างแต่งชุดผ้าไหมท้องถิ่นสุรินทร์ร่วมในขบวนกว่า 5,000 คนจาก 13 คุ้มวัด ซึ่งปีนี้จัดให้มีการประกวดต้นเทียนด้วย และที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือ มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ด้วยการนำช้างจำนวน 84 เชือก เข้าร่วมขบวน พร้อมประดับตกแต่ง แสง สีอย่างสวยงามในวันที่ 14 ก.ค. 54 และในวันรุ่งขึ้น( 15 ก.ค. 54 ) เวลา 07.00 น.

ชาวสุรินทร์ประกาศเจตนารมณ์ งดเหล้าเข้าพรรษา

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย และนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีขึ้นแห่งเดียวในโลกคือที่จังหวัดสุรินทร์

ที่มา: ศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนล่าง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ