ชัยภูมิ นำร่องต้นแบบงานอุทิศส่วนกุศลปลอดเหล้า

ประชาคมงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนบน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานอุทิศส่วนให้กับนางสาวเกษมณี นครไธสง ซึ่งเป็นพี่สาวของพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ชัยภูมิ นำร่องต้นแบบงานอุทิศส่วนกุศลปลอดเหล้า

ท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต มีความตั้งใจที่จะจัดอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่สาวที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งประสงค์ที่จะจัดงานแบบปลอดแอลกอฮอล์ทั้งงาน เพื่อให้การอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้เป็นต้นแบบที่ดีของจังหวัดชัยภูมิ และเกิดกุศลอันแรงกล้าแก่ผู้ที่ได้อุทิศส่วนกุศลให้ในครั้งนี้ โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บ้านมอตาเจ๊ก ตำบลห้วยยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ในงานนี้จะมีการจัดพิธีทางศาสนา พร้อมทั้งมีมหรสพตลอดทั้งวันในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้งมีดารานักร้องมาร่วมงานกันอย่างมากมาย และด้วยความร่วมมือของประชาคมงดเหล้าจังหวัดชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จะได้ร่วมการรณรงค์ในงานนี้ให้ปลอดเหล้า-เบียร์ มีการตั้งจุดตรวจห้ามนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปภายในงาน

ทั้งนี้ในงานก็จะมีการจัดบูธกิจกรรมรณรงค์ และบริการน้ำดื่มทางเลือกทดแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ท่านพระมหาสมปอง อยากให้ผู้ที่มาร่วมงานครั้งนี้ได้รับบุญกลับไป และถึงแม้จะมีมหรสพก็อยากให้ได้รับความปลอดภัย และถือว่าจะเป็นงานต้นแบบอุทิศส่วนกุศลปลอดเหล้าเบียร์

เรื่อง: คมสันต์ อิงชัยภูมิ
ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ภาคอีสานตอนบน

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ