ชวนทวงคืนพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่

         "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" เครื่องมือเชิงรณรงค์สังคม กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิ์ตนเอง สิทธิ์ของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิ์การมีสุขภาพดี


/data/content/24792/cms/e_bcegilntuv18.jpg


          ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวว่า สสส. และภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาวะจัดโครงการรณรงค์จิตอาสาขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย พร้อมเปิดตัวแคมเปญรณรงค์ "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" เพื่อเป็นเครื่องมือเชิงรณรงค์สังคม กระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิ์ตนเอง สิทธิ์ของผู้อื่น และไม่ละเมิดสิทธิ์การมีสุขภาพดี โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างเข้มข้นในช่วง 2 เดือนนับจากนี้ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำสติ๊กเกอร์ห้ามสูบบุหรี่แจกให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างที่สนใจเป็นจิตสาอานำไปติดตามสถานที่ต่างๆ ที่เป็นพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ตามกฎหมายกฎหมาย โดยสามารถขอรับได้ที่ โรงพยาบาลของรัฐทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การพัฒนาแอพพลิเคชั่น "ทวงสิทธิ์ ห้ามสูบ" ในสมาร์ทโฟน โดยถ่ายรูปสติ๊กเกอร์รณรงค์ที่ติดตามสถานที่สาธารณะ และโพสรูป พร้อม check in ผ่านแอพพลิเคชั่น เชื่อมต่อกับ Facebook และ www.nonsmokersright.com ที่จะแสดงแผนที่เขตปลอดบุหรี่ของประเทศไทย และ จัดทำโฆษณารณรงค์ชุด "ไม่สูบ ก็เหมือนสูบ" ทางโทรทัศน์ วิทยุ ป้ายกลางแจ้ง ฯลฯ


/data/content/24792/cms/e_befijoqrtxy3.jpg


          ด้าน ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันกฎหมายได้กำหนดพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ครอบคลุมพื้นที่สาธารณะทั้งหมด ทั้งภายในอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีหลังคา ร้านค้า และร้านอาหาร สถานที่โล่งที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวนมาก ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนสูบในที่สาธารณะห้ามสูบ ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 มีโทษปรับ 2,000 บาท และฝ่าฝืนสูบบนยานพาหนะสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มีโทษปรับ 5,000 บาท


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code