ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น’ผู้สูงอายุ’มั้ย?

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน


ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น'ผู้สูงอายุ'มั้ย? thaihealth


แฟ้มภาพ


          อีกไม่เกิน 10 ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ คาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 20 ของสัดส่วนทั้งหมดของประชากร และอีกราวไม่เกิน 20 ปี สัดส่วนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 30 ทั้งนี้ จากข้อมูลเมื่อปี 2558 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 11 ล้านคน และในอีก 14 ปีข้างหน้าหรือปี 2574 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมีประชากรสูงอายุสูงขึ้นถึง 19 ล้านคน หรือร้อยละ 28 และมีแนวโน้มว่าจะมีอายุยืนนานเพิ่มมากขึ้นด้วย


          ให้คิดภาพตามว่า "ในอนาคตจะมีผู้สูงอายุเดินอยู่ 30 คน ในผู้คน 100 คนที่เดินมา" พร้อมกันนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงต้องสร้างสังคมให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้


          เมื่อไม่นานมานี้เปิดตัวนิทรรศการ "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้ในอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ พร้อมจัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์"


          ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น'ผู้สูงอายุ'มั้ย? thaihealth


นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของศูนย์เรียนรู้สุขภาวะคือการเสริมสร้างความเข้าใจ ความรู้สุขภาวะให้แก่ประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับภารกิจของ สสส. จึงเน้นการสร้างเสริมสุขภาพให้แก่กลุ่มประชากรทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ต่อมา จึงได้ร่วมมือกับสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. สร้างนิทรรศการหมุนเวียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ทัศนคติ สัมพันธภาพที่ดีและเกิดความเข้าใจอันดีต่อผู้สูงอายุ และ 2.เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ทดลองกิจกรรมภายในนิทรรศการให้มีสภาพร่างกายส่วนต่างๆ คล้ายผู้สูงอายุ ให้เกิดการต่อยอดความรู้สู่การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต


          พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) กล่าวว่า คำถามแรกเมื่อถามว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุ ต้องตอบว่าประเทศไทยผู้สูงอายุหมายความต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป ขณะที่ประเทศญี่ปุ่นต้องมีอายุ 65 ปีขึ้นไปถึงจะเรียกว่าผู้สูงอายุ เป็นไปในทางเดียวกันอดีตสถานการณ์ผู้สูงอายุในประเทศไทยมีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น แต่ในอนาคตจะได้เห็นผู้สูงอายุอย่างใน 100 คน จะมีผู้สูงอายุถึง 30 คน ถามว่าน่ากลัวอย่างไร ต้องบอกอีกว่าปัจจุบันวัยแรงงานเป็นกำลังสำคัญช่วยให้เกิดผลผลิตและช่วยให้ไทยเดินหน้าได้ แต่ขณะนี้มีจำนวนลดลงเรื่อยๆ ขณะที่ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หากถามว่าผู้สูงอายุสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้หรือไม่นั้น สังคมต้องคิดหาทางออกแล้วว่าจะทำอย่างไร แต่ก่อนจะไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ผู้สูงวัยจะต้องดูแลสุขภาพอย่างไร เพราะเมื่อย่างเข้าสู่ช่วงสูงวัย ร่างกายจะเกิดเสื่อมถอยไปตามธรรมชาติ อันดับแรกสิ่งที่ควรทำก่อนถึงจุดนั้น คือ การออมเงินเพื่อใช้รักษาโรคในบั้นปลายชีวิต ต่อมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่หนุ่มสาวเพื่อชะลอการเกิดโรคสูงวัย เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคข้อ-เข่าเสื่อม


ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น'ผู้สูงอายุ'มั้ย? thaihealth


          "นอกจากต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว ครอบครัวยังเป็นตัวแปรสำคัญสู่การเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุด้วย ได้แก่ ไม่มีช่องว่างภายในครอบครัว เด็กและคนแก่ต้องรู้จักเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงปรับเปลี่ยนเรื่องของกายภาพภายในบ้านและนอกบ้าน เช่น การปรับห้องน้ำและห้องนอนให้มีราวยึดเกาะ การปรับโถส้วมแบบนั่งห้อยเท้า หรือห้องนอนที่ควรอยู่ชั้นล่างของตัวบ้าน ประตูที่กว้างพอสำหรับรถเข็น ก๊อกน้ำแบบก้านโยกที่สะดวกต่อการใช้งานของผู้สูงอายุ ตลอดจนรัฐต้องเข้ามาสนับสนุนด้านกายภาพที่เอื้อต่อผู้สูงอายุด้วย" พญ.ลัดดากล่าว


น.ส.ณิชาภา แซ่โหว (แวร์ โซว) นักแสดงสาวสวย พร้อมด้วย น้องคนดี ลูกสาว ในฐานะตัวแทนครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ ได้มาบอกเล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุ ว่า ตนได้อยู่ร่วมกับคุณแม่วัย 60 ปี เดิมแม่เป็นคนชอบทานหวานเป็นชีวิตจิตใจ ต่อมาเกิดปัญหาเรื่องน้ำหนัก โรคข้อเข่า ส่วนตนเมื่อก่อนไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของผู้สูงวัย จนกระทั่งพบว่าอาการของแม่เริ่มทรุดและพาไปพบแพทย์ จากนั้นแพทย์ได้ให้คำแนะนำกลับมาว่าอยากให้ใส่ใจท่านให้มากๆ เพราะไม่เช่นนั้นจะเกิดอาการทรุดไปกว่านี้อีก ตนและครอบครัวจึงตระหนักได้ว่ายังไม่สายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น อันดับแรกเริ่มต้นเข้าไปพูดคุย ใส่ใจท่านให้มากขึ้นก่อน จากนั้นแม่เริ่มปรับเปลี่ยนการกิน เช่น งดของหวาน สัตว์ปีก หันมาทานพืชผักผลไม้ และออกกำลังอย่างสม่ำเสมอ เพราะตระหนักว่าหากยังใช้ชีวิตเช่นเดิมอาจกลายเป็นภาระครอบครัว นั่นหมายความว่าเมื่อคนในครอบครัวเปลี่ยน ผู้สูงอายุก็จะเปลี่ยนไปด้วย


ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น'ผู้สูงอายุ'มั้ย? thaihealth


          "ความจริงในเรื่องของประสบการณ์ของผู้สูงอายุสามารถนำมาถ่ายทอดสู่ผู้คนในบ้านได้ การเข้าไปพูดคุยและมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำอาหาร เที่ยวนอกบ้าน จะเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ควรลดความดื้อรั้น ยอมรับกฎระเบียบบางอย่างที่เปลี่ยนไปเนื่องจากเด็กรุ่นใหม่อาจมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในยุคสมัยนี้ ในขณะที่เด็กเองก็จะต้องให้ความเคารพผู้ใหญ่ด้วย แล้วจะทำให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข" แวร์โซวเล่า ส่วนน้องคนดีกล่าวว่า "สิ่งหนึ่งที่หนูเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง คือ การไปพูดคุยกับคุณยายก่อนและเข้าไปช่วยดูแลเรื่องการเดิน ช่วยพยุง โดยหนูจะชอบพาคุณยายไปเดินเล่นภายในสวนในบ้านและตามสวนสาธารณะ และอยากจะบอกเพื่อนๆ ว่าการอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุไม่ใช่เรื่องยาก ไม่น่ารำคาญหรือกดดันตัวเองเลย เพียงแค่เริ่มไปนั่งคุยกับเขา เปิดใจคุย เข้าไปกอดก็ช่วยให้ทั้งเราและคุณยายมีความสุขได้"


          นอกจากจะแบ่งปันประสบการณ์สู่การ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ในส่วนของนิทรรศการชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ ยังเปิดให้ผู้สนใจอย่างน้องๆ นักเรียน นักศึกษามาร่วมกิจกรรมได้ โดยจะชวนมารู้จักและทำความเข้าใจว่าผู้สูงอายุเป็นใคร มีความรู้สึกอย่างไร ควรได้รับการดูแลและจะอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและสังคมอย่างไร โดยนิทรรศการจะสร้างให้ผู้สนใจสมมุติว่าตัวเองเป็นอัศวินที่ต้องมาเรียนรู้และฝึกฝนคล้ายกับผู้สูงอายุ


ชราแลนด์ดินแดนวันเดอร์เวิลด์ลองมาเป็น'ผู้สูงอายุ'มั้ย? thaihealth


          สำหรับภายในนิทรรศการ


          จะประกอบด้วย 4 ด่าน ได้แก่ 1.ภารกิจพิชิตความชรา คือ ให้ลองสวมบทบาทสมมุติจำลองภาวะการเป็นผู้สูงอายุเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจความยากลำบากของผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรแต่ละวัน 2.ฮีโร่แห่งชราแลนด์ นิทรรศการที่ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดขึ้นในทุกครอบครัว 3.โรงเรียนฝึกอัศวิน ในหนึ่งวันที่ต้องอยู่ร่วมกับฮีโร่ มีเรื่องสนุกมากมายให้ทำด้วยกัน หรือถ้ามีอะไรที่สนุกกว่า ลองมาแชร์กันมั้ย


          4.วิธีดูแลฮีโร่ คัมภีร์พิทักษ์ฮีโร่ เปิดเคล็ดลับสุดยอดวิธี 4 ด้านนำไปใช้ดูแลฮีโร่ ประกอบด้วยด้านสุขภาพ คือ กินถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเหมาะสม หลีกเลี่ยงบุหรี่ แอลกอฮอล์ ด้านเศรษฐกิจ คือ วางแผนการใช้จ่ายให้พอเพียง เริ่มออมตั้งแต่วัยเด็ก ด้านสังคม คือ เปิดโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว สังคม และชุมชนให้กับผู้สูงอายุ และด้านสภาพแวดล้อม คือ จัดบ้าน ห้องพัก ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ


          ทิ้งท้ายด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" เปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้-31 สิงหาคม ที่โซนนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 99/8 ซอยงามดูพลี สาทร กรุงเทพฯ ในวันอังคาร-เสาร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.


          อยากเชิญชวนมาลองเป็นผู้สูงอายุด้วยกัน!!!


 

Shares:
QR Code :
QR Code