ชมรมวิ่งสองจุดห้าสุโขทัย เชิญร่วม วิ่ง-เดิน และออกกำลังกาย

ลดละอบายมุข ในวันวิสาขบูชา

 

 

          ชมรมวิ่ง สองจุดห้า สุโขทัย ขอเชิญชาวสุโขทัย ร่วมกิจกรรมวิ่ง-เดิน และออกกำลังกาย และลด ละ เลิก อบายมุข เนื่องในวันวิสาขบูชา

 

 

          นายกวี อนุรักษ์แดนไทย ประธานชมรมวิ่ง สองจุดห้า สุโขทัย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย จังหวัดสุโขทัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย และชมรมวิ่ง สองจุดห้า สุโขทัย กำหนดจัดงานกิจกรรมวิ่ง-เดิน เต้นแอโรบิก บริหารลมปราณ (ไทเก๊ก) และปั่นจักรยาน สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข ประจำปี 2551 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม 2551 ณ วัดไทยชุมพล ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ประชาชน มีใจรักในการออกกำลังกาย รวมถึงได้เข้าวัดฟังธรรม ถือศีล 5 ลด ละ เลิกอบายมุข และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ในวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทุกคน

 

          สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันวิ่ง และการออกกำลังกาย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ 0-5561-6130-1, นายกวี อนุรักษ์แดนไทย ประธานชมรมวิ่ง สองจุดห้า สุโขทัย โทรศัพท์ 0-5562-2179, 08-1680-7629 และนายพิษณุ กล่อมคุ้ม โทรศัพท์ 08-9638-2978

 

 

 

 

 

.

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

update 02-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code