‘ฉัตรชัย’ สั่งรื้อแผนผู้สูงวัยแห่งชาติ

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ


'ฉัตรชัย' สั่งรื้อแผนผู้สูงวัยแห่งชาติ thaihealth


แฟ้มภาพ


"ฉัตรชัย" สั่งทบทวน แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้ทันสมัย สอดรับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมหนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 2,600 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อรับมือภาวะสูงวัยโดยสมบูรณ์ ในอีก  3 ปี


พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงานสัมมนาหัวข้อ โรงเรียนผู้สูงอายุและกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย  ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.ว่า "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ที่ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,100 แห่ง เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้สูงอายุมีพื้นที่ทำกิจกรรม เกิดการพึ่งพาตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้


นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทบทวนแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งจะเป็นการปรับแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ ผู้สูงอายุ โดยเร็วๆ นี้ ตนจะเชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ และกำหนดเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ร่วมกัน จากรายงานการสำรวจสุขภาพประชากรไทย ครั้งที่ 5  2557 พบว่ากว่า  87.4 %ในช่วงอายุ 60-69 ปี ที่ดูแลตัวเองได้ ถือเป็นกำลังสำคัญของสังคม ที่สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้สิ่งต่างๆ เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพได้ โดย สสส. จะสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียนผู้สูงอายุ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาศักยภาพ เช่น การดูแลสุขภาพร่างกาย สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้สูงอายุ ประเด็นที่ควรรู้ เช่น การใช้เทคโนโลยี และประเด็นที่อยากรู้ เช่น กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ดนตรี เป็นต้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างแท้จริง จนเป็นพลังของสังคม

Shares:
QR Code :
QR Code