จ.ราชบุรี แข่งเรือยาวหน้าวัดขนอนผสมชมหนังใหญ่

สสส. วัดขนอนหนังใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ได้ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 นี้

จ.ราชบุรี แข่งเรือยาวหน้าวัดขนอนผสมชมหนังใหญ่

นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และพระครูพิทักษ์ศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดขนอนหนังใหญ่ พร้อมกับนายประชุม พิมพ์โดด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยฟ้า ได้ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวบุญประเพณีปลอดแอลกอฮอล์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 บริเวณหน้าวัดขนอนหนังใหญ่ ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 

จ.ราชบุรี แข่งเรือยาวหน้าวัดขนอนผสมชมหนังใหญ่ จ.ราชบุรี แข่งเรือยาวหน้าวัดขนอนผสมชมหนังใหญ่

ในงานแข่งขันเรือยาว ขนาด 30 ฝีพาย ทางด้านของ สสส.และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดราชบุรี ได้ส่งเสริมให้มีกิจกรรมพร้อมใจกันไม่ดื่มเหล้า ดื่มน้ำสมุนไพร และพืชผักพื้นบ้านให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถแปรรูป ทำให้เกิดรายได้ในครอบครัวไม่มีการทะเลาะวิวาท ทำให้เกิดรอยยิ้มในการแข่งเรือ ก่อให้เกิดความสมานฉันท์ สามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง ประการสำคัญพระครูพิทักษ์ศิลปาคม ได้สนับสนุนให้มีการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนตลอดงาน ทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างการแข่งขันเรือยาวกับศิลปเกี่ยวกับการแสดง ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็นชุมชนที่มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ในการแข่งขันมีเรือจากสิงห์บุรี นครนายก นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 18 ลำ เข้าแข่งขัน

สำหรับการแข่งขันเรือยาวในจังหวัดราชบุรี น่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี เพราะพระองค์ท่านได้นำกองทัพมารบที่บ้านโคกกระต่าย อำเภอโพธาราม เมื่อปี พ.ศ.2317 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 237 ปีแล้ว เมื่อได้ชัยชนะได้นำเอาเชลยศึกชาวพม่าใส่กรงแล้วนำขึ้นเรือยาวพายเรือจากแม่น้ำแม่กลอง ผ่านแม่น้ำท่าจีนเข้าไปยังกรุงธนบุรี ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนว่า เรือยาวเป็นพาหนะที่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีที่ถูกนำมาใช้ในการกู้ชาติบ้านเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

Shares:
QR Code :
QR Code