จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2560

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟนเพจเสน่ห์น่านวันนี้


จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2560 thaihealth


จังหวัดน่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2560


ที่ท่าน้ำสะพานพัฒนาภาคเหนือเทศบาลเมืองน่าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานแข่งเรือประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์  โดยของความร่วมมือประชาชนและชาวกองเชียร์งดดื่ม ตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน สนุกได้โดยไม่มีเหล้า-เบียร์ รวมถึงร้านค้าแผงลอยให้ความร่วมมืองดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กทุกชนิด  ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560   ณ บริเวณลำน้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ


จ.น่าน เปิดงานประเพณีแข่งเรือ ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2560 thaihealth


สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่สืบทอดกันมาแต่โบราณ แสดงถึงวิถีชีวิตจิตใจของชาวน่านที่ผูกพัน กับแม่น้ำน่านมาแต่ในอดีตโดยแท้จริง เรือแข่งจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นฯ คือหัวเรือเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่า อ้าปาก เขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลำตัวสลักลายสวยงามอย่างวิจิตรพิสดาร เมื่อนำมาลงสนามแข่งจะมองเหมือนกันพญานาคที่กำลังแหวกว่ายเหนือพื้นน้ำ นอกจากการแข่งขันเพื่อความสนุกสนาน ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน ได้ให้ความสำคัญสนับสนุน ส่งเสริม และอนุรักษ์งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน  การแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นการสร้างสานความสัมพันธ์ ความสมัครสมานสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวน่าน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก


ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนแข่งเรือปลอดเหล้า   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด  และเทศบาลเมืองน่าน ที่อนุเคราะห์พื้นที่สนามแข่งขัน ตลอดจนกลุ่มพลังมวลชน ประชาชน มีจำนวนเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 23 ลำ แยกเป็นประเภท เรือเล็กจำนวน 10 ลำ  เรือเอกลักษณ์ จำนวน 7 ลำ  และเรือโบราณมะเก่าน่านจำนวน 6 ลำ

Shares:
QR Code :
QR Code