จ.น่านเร่งรณรงค์ลดน้ำเมา หลัง ศวส.เผยคนน่านดื่มมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 54 ที่ผ่านมา ศูนย์ข้อมูลวิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) เปิดเผยผลสำรวจพบว่า จ.น่าน ติดอันดับ 4 ที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากที่สุด และมีผู้ดื่มเป็นประจำทุกสัปดาห์ สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศ หรือ 86,811 ราย จากประชากรที่มีอายุมากกว่า 15 ปี จำนวน 364,752 ราย

จ.น่าน เร่งรณรงค์ลดน้ำเมา หลัง ศวส.เผยคนน่านดื่มมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ

ดังนั้น ทุกๆ ปี ในงานเทศกาล จ.น่าน จึงเป็นจังหวัดนำร่องในการรณรงค์งานเทศกาลงานประเพณีทุกประเภท ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2553 พบว่า มีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร 221 ราย เสียชีวิต 5 ราย ส่วนใหญ่สาเหตุเกิดจากเมาแล้วขับ ดังนั้น เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล มีข้อเสนอแนะให้ภาคประชาชนสร้างค่านิยมใหม่ ให้ความตระหนักถึงพิษภัยจากวัฒนธรรมการดื่มสุรา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ที่อาจกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในช่วงสงกรานต์

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้ช่วย ผอ.โรงพยาบาลน่าน ในฐานะที่ปรึกษาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคเหนือ กล่าวว่า จากกรณีมีการเสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จ.น่าน ตรวจสอบพบว่า มี 1 ราย พาครอบครัวมาเล่นน้ำที่หาดริมน้ำน่าน โดยผู้ขับดื่มสุราจนเมาแล้วลงไปเล่นน้ำเป็นเหตุให้จมน้ำ ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนนั่งดื่มสุราริมหาดและปล่อยปละละเลยบุตรหลาน อายุ 6-7 ขวบเล่นน้ำ จนเป็นเหตุให้จมน้ำเสียชีวิต

ด้าน นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ สาธารณสุข จ.น่าน กล่าวว่า ช่วงเทศกาลจำเป็นต้องกระตุ้นเตือนให้รู้ว่า การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีทุกฝ่ายบูรณาการอย่างเข้มข้น เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการดื่ม และขอความร่วมมือสถานบริการทุกแห่ง ดำเนินการให้ครอบคลุม 8 ด้าน คือ การบังคับใช้กฎหมาย ระบบข้อมูลข่าวสาร ด้านคน ด้านรถ ด้านถนน ด้านการบำบัดรักษา ด้านประชาสัมพันธ์ และด้านการติดตามประเมินผล ส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้เตรียมความพร้อมการแพทย์ฉุกเฉิน ems 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมแพทย์-พยาบาล ทุกฝ่ายงาน และองค์กรส่วนท้องถิ่นที่มีกู้ชีพกู้ภัยด้วย

 

ที่มา: เว็บไซต์ไทยรัฐ

Shares:
QR Code :
QR Code