จ.ตราด ครองแชมป์ผู้ป่วย “ไข้เลือดออก”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.ตราด ครองแชมป์ผู้ป่วย


จ.ตราด ครองแชมป์ผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในประเทศ


นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ สสจ.ตราด เปิดเผยว่า จ.ตราด น่าเป็นห่วงมาก เนื่องจากพบผู้ป่วยไข้เลือดออกมากถึง 2 เท่า เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมาก คือ ในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝน ประกอบกับมีภาชนะที่แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อมียุงลายมากขึ้น ทำให้การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงขึ้นตามมา จากสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออก 100 ราย จะมี 10-20 ราย ที่แสดงอาการชัดเจนจะเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาล รักษาเพียง 1-2 วัน ก็จะหายเอง แต่ยังมีเชื้อไข้เลือดออกอยู่ในร่างกาย เมื่อมียุงมากัดอาจจะแพร่ไปสู่คนอื่นได้อีก


สิ่งสุดท้ายของการแพร่ระบาดคือ การระบาดของโรคไข้เลือดออกตามฤดูกาล เนื่องจากไข้เลือดออกนั้นมีอยู่ 4 สายพันธุ์ และมีความรุนแรงแตกต่างกันไป จึงเป็นที่มาของการพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกไปจนถึงขั้นเสียชีวิต


ทั้งนี้ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผวจ.ตราด ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำแผนป้องกันปัญหาไข้เลือดออกนี้อย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์การจำกัดลูกน้ำยุงลายในทุก ๆ ด้าน เพื่อลดอัตราผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก


สำหรับสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออก จ.ตราด ตั้งแต่เดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ถึงเดือน 8 มิ.ย. พบมีผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 458 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิต โดย อ.บ่อไร่ มี 109 ราย อ.เมือง 101 ราย อ.เกาะช้าง 76 ราย อ.แหลมงอบ 71 ราย อ.คลองใหญ่ 62 ราย อ.เขาสมิง 37 ราย และ อ.เกาะกูด 2 ราย ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตในเดือน พ.ค. เดือนเดียว มีผู้ป่วยสูงถึง 268 ราย และมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผู้ป่วยต่อแสนประชากร จ.ตราด พบผู้ป่วย 210.50 ราย ต่อแสนประชากร ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดของประเทศไทย รองลงมาคือ จ.อุบลราชธานี สมุทรสาคร นครปฐม และนครศรีธรรมราช

Shares:
QR Code :
QR Code