จัดรณรงค์ “สัปดาห์ปลอดลูกน้ำยุงลาย” ตัดตอนไข้เลือดออก

ร่วมมือกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ทั้งที่บ้าน-ที่ทำงาน

 

 จัดรณรงค์ “สัปดาห์ปลอดลูกน้ำยุงลาย” ตัดตอนไข้เลือดออก

          นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ บ้าน ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน และสถานที่ทำงานปลอดลูกน้ำยุงลาย ระหว่างวันที่ 16-20 ก.พ. 52

 

          จากรายงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2551 มีผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 3,145 ราย เสียชีวิต จำนวน 4 ราย และในปีนี้จะมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มขึ้น 

 

          สำนักงานสาธารสุขจังหวัดสมุทรปราการจึงกำหนดจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายขึ้น โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชนร่วมมือร่วมใจกันป้องกันโรคไข้เลือดออก

 

          โดยกำจัดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะบรรจุน้ำต้องหมั่นตรวจ โดยกำจัดลูกน้ำยุงลายทุก 7 วัน หรือปิดฝาให้มิดชิด อย่าให้ยุงวางไข่ได้ เก็บทำลายวัสดุที่แตกหัก หรือไม่ได้ใช้แล้วที่สามารถขังน้ำได้ หมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำในแจกันทุก 7 วัน จัดบ้านเรือนให้สะอาดเป็นระเบียบ ใส่ทราบกำจัดลูกน้ำในภาชนะที่ขังน้ำแต่ไม่สามารถปิดฝาได้ และระมัดระวังไม่ให้ยุงกัดบุตรหลาน เป็นต้น

 

          ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทุกท่าน ร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน และหากบุตรหลานเป็นไข้ ให้ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวและรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปสถานพยาบาลโดยเร็ว เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 23-01-52

Shares:
QR Code :
QR Code