จัดตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

/data/content/25133/cms/e_ghjlnopsuy68.jpg


           "อธิบดีกรมการแพทย์"เผยการจัดตรวจสุขภาพของแรงงานต่างด้าวได้ตามมาตรฐาน เน้นตรวจหาโรคติดต่อร้ายแรงและเชื้อโรคพยาธิต่างๆ


          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) กรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้มีจุดให้บริการในกรุงเทพมหานครแล้ว จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์กีฬารามอินทรา เขตบางเขน 2.ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง 3.ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง เขตมีนบุรี 4.ศูนย์เยาวชนลุมพินี  เขตปทุมวัน 5. ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เขตบางบอน โดยมีกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครรับผิดชอบในการอำนวยความสะดวกการดำเนินการของศูนย์ฯโดยปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีกรมการแพทย์และสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบดำเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว


          อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว  จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ และมีการควบคุมมาตรฐานในการตรวจสุขภาพ การตรวจรักษาโรคที่ครบวงจร ได้แก่ เอกซเรย์ปอด  เจาะโลหิตหาเชื้อซิฟิลิส เชื้อพยาธิโรคเท้าช้าง ตรวจการตั้งครรภ์ ตรวจหาสารแอมเฟตามีน(ตรวจหาสารเสพติด) ตรวจสภาวะโรคเรื้อน ตรวจสุขภาพเด็กที่ติดตามผู้ปกครองที่เป็นแรงงานต่างด้าวตามดุลยพินิจของแพทย์ และให้รับประทานยาอัลเบนดาโซล 400 มิลลิกรัม เพื่อควบคุมโรคพยาธิลำไส้ รวมทั้งยังบริการตรวจสุขภาพร่างกาย อื่นๆด้วย


 


 


          ที่มา : เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ