งานแถลงข่าว “โรคถุงลมโป่งพอง….ลมหายใจที่ไม่ย้อนกลับ”

featured

เมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2558​ ที่ผ่านมา ณ รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.องครักษ์ จ.นครนายก ศ.นพ.ชัยรัตน์ นิรันตรัตน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มศว กล่าวว่า โรคถุงลมโป่งพอง เป็นโรคที่มีสาเหตุสำคัญกว่าร้อยละ 90 จากการสูบบุหรี่ เป็นโรคที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและภาครัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอย่างต่อเนื่องมากถึงกว่า 16,000 ล้านบาทในแต่ละปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/Yi4593

Shares:
QR Code :
QR Code