Mindset Fest. Chapter 1 Happy Together

Mindset Fest

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2567 ที่ ลานด้านหน้าและพื้นที่สามเหลี่ยมชั้น 1 หอศิลปกรุงเทพฯ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ Mindset Maker จัดงาน “Mindset Fest. Chapter 1 : Happy Together” ประจำปี 2567 สื่อสารกิจกรรมดูแลใจ ต่อยอดจากงาน “Mindset Maker For Happiness” ในปี 2566 เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพใจ รวมทั้งสามารถเข้าถึงชุดกิจกรรมได้ง่าย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaihealth.or.th/?p=355274

Shares:
QR Code :
QR Code