งัดกม.คุมเข้มร้านเกมห้าม นร.เข้าก่อนบ่าย 2 ทั่วประเทศ

ห้ามเด็กเล่นก่อนบ่าย 2 เลิกไม่เกิน 4 ทุ่ม

  งัดกม.คุมเข้มร้านเกมห้าม นร.เข้าก่อนบ่าย 2 ทั่วประเทศ

          มหาดไทย-วัวหายล้อมคอก หลังเด็กแว้นใช้ร้านเน็ตเป็นที่เสพกาม มท.งัดกฎหมายคุมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ห้ามเข้าก่อน 14.00 น. ออกกฎเข้มจำกัดเวลาห้ามมั่วเกมเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน

 

          ที่กระทรวงมหาดไทย วันที่ 29 เมษายนนี้ นางพงศ์โพยม วาศภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงถึงมาตรการควบคุมร้านเกม-อินเทอร์เน็ตว่า ในปัจจุบันมีร้านเกมและอินเทอร์เน็ตอยู่มาก นอกจากเกมแล้วยังมีสื่อที่ยั่วยุทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รมว.หาดไทย ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นพิเศษ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับให้จังหวัดต่างๆ ดูเรื่องนี้อย่างจริงจัง โดยให้มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530

 

          “กฎหมายฉบับดังกล่าว ในมาตร 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสามารถแต่งตั้งให้นายทะเบียนกลาง และนายทะเบียนประจำจังหวัดออกตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ หากพบกระทำผิดฝ่าฝืนนโยบายจัดระเบียบสังคมของรัฐบาลให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด”

 

          ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ทางกระทรวงมหาดไทยจะนำเอากฎหมายที่เกี่ยวข้องไปใช้ควบคุมร้านเกม-อินเทอร์เน็ต เช่น พ.ร.บ.ควบคุมเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 ที่มีข้อหาความผิดเกี่ยวกับการฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์โดยไม่ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต นอกจากนี้ยังมี พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ที่ระบุข้อหาความผิดว่า การกระทำการบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม ยินยอมให้เด็กแสดง หรือกระทำการอันมีลักษณะลามกอนาจารหรือเล่นการพนัน มาใช้บังคับควบคุมกับเหล่าร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต

 

          นายพงศ์โพยมกล่าวว่า ในส่วนของตัวอาคารที่เปิดเป็นร้านเกม-เน็ต ต้องมีความแข็งแรง บุคคลภายนอกสามารถมองเห็นได้ มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยตามที่กำหนด เกมที่เอามาเล่นต้องไม่มีความรุนแรง หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอันดี

 

          “กฎหมายห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 เล่นร้านเกม อินเทอร์เน็ต ก่อนเวลา 14.00 น. ในวันจันทร์-ศุกร์ ห้ามเล่นเกินเวลา 22.00 น. โดยห้ามเล่นเกมติดต่อกันเกิน 3 ชั่วโมงต่อวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ไม่เช่นนั้นเด็กจะหนีโรงเรียนไปเล่นมาตรการนี้จะให้ทุกจังหวัดกวดขันไปตามระเบียบสำหรับโทษผู้ที่เปิดร้านโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท นายพงศ์ โพยมกล่าว

 

          นายศราวุธ เพชรพนมพร เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า การห้ามเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนเข้าร้านอินเทอร์เน็ต หรือการห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าร้านอินเทอร์เน็ตก่อนเวลา 14.00 น. เป็นเพียงกฎระเบียบ ไม่ใช่กฎหมาย จึงไม่ได้รับความสนใจจากร้านอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติตาม ไอซีทีจึงมีแนวคิดจะออกเป็นกฎหมายเพื่อใช้บังคับ โดยมีโทษสำหรับร้านที่ฝ่าฝืนคือปิดกิจการ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

 

update 30-04-51

Shares:
QR Code :
QR Code