งดเหล้าอุตรดิตถ์ ชวนสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

อังคารที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายองค์กรงดเหล้า โดย คุณสุรชัย สินสวัสดิ์ ได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรม คุณขวัญใจ สิงคาน นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ร่วมออกรายการประชาสัมพันธ์งานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีจังหวัดอุตรดิตถ์ รายการ “เสียงวัฒนธรรมบ้านเรา”

งดเหล้าอุตรดิตถ์ ชวนสวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์

ท่ามกลางกระแสวัตถุนิยมที่กำลังไหลเชี่ยวอยู่ในขณะนี้ จะมีค่ามีความหมายเพียงความสุขที่ฉาบฉวยของทุกชีวิตเท่านั้น ไม่สามารถที่จะเป็นสิ่งพัฒนาชีวิตมนุษย์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งโดยเนื้อแท้ของจิตใจ ส่วนลึกภายในของมนุษย์ใช่ว่าจะหยุดนิ่งแต่ยังคงดำเนินไปเพื่อแสวงหาคุณค่าความดีงามอันมีอยู่ในคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและยังต้องการพลังจากศรัทธาและปัญญามาหล่อเลี้ยงจิตใจให้เข็มแข็ง

“การก้าวข้ามปีเก่าอย่างมีคุณค่า ต้อนรับปีใหม่อย่างมีปัญญา” นี้คือวลีของผู้ฉลาด ทางสำนักเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์และเครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ – หน่วยงานจังหวัดอุตรดิตถ์จึงจัด โครงการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๔ – ๕๕ “สวดมนต์ปีใหม่ ชีวิตใหม่ ไร้แอลกอฮอล์” ในวันที่ ๓๑ – ๑ มกราคม ๒๕๕๕

การจัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีในจังหวัดอุตรดิตถ์เริ่มต้น เมื่อปี ๒๕๕๑ – ๕๔ โดย จะมีวัดที่จัดเป็นวัดต้นแบบอย่างน้อย ๒ วัด คือ วัดคลองโพธิ์ และ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง แต่ในปีนี้( ๒๕๕๔ – ๕๕ )ทางเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้ดำเนินการโครงการสวดมนต์ข้ามปี ถึง ๘๒ วัด

เรื่อง: สุรชัย สินสวัสดิ์
ที่มา: เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.อุตรดิตถ์

  

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ