“คู่มือโรงเรียนรักเดิน” สกัดเด็กเนือยนิ่ง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพเปิดตัว "คู่มือโรงเรียนรักเดิน" สกัดเด็กเนือยนิ่ง


ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. เปิดเผยว่า สสส.เปิดตัวคู่มือโรงเรียนรักเดิน เพื่อนำเสนอแนวทางและเทคนิคในการออกแบบและส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เปิดกว้างให้แต่ละโรงเรียนนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสม หรือเสริมในกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยให้การเพิ่มกิจกรรมทางกายในโรงเรียนเป็นเรื่องสนุกและส่งเสริมสุขภาพ การส่งเสริมให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายผ่านการเล่น หรือการทำกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ มีส่วนช่วยกระตุ้นการส่งสัญญาณประสาทหรือคลื่นไฟฟ้าในสมองที่เชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้น มีผลเชื่อมโยงต่อการพัฒนาของสมองได้ดีขึ้น


คู่มือโรงเรียนรักเดิน พัฒนามาจากโครงการโรงเรียนเดินสะสมก้าว เมื่อปี 2557 เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็กนักเรียนที่เข้าร่วม ปรากฏว่าเด็กที่ร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอมีสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น กระตุ้นให้เด็กเกิดการเคลื่อนไหวทางกาย ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำกิจกรรมทางกาย

Shares:
QR Code :
QR Code