คุมเข้มวันพระใหญ่ไม่ขายน้ำเมา

รัฐคุมเข้มวันพระใหญ่ไม่ขายน้ำเมา “หมอสมาน”บุกจับร้านขายยาย่านอนุสาวรีย์ฯ  หวั่นโชว์ห่วย ร้านค้ารายย่อยท้าทายกฎหมาย และขายให้เด็กต่ำกว่า 20 ปี วอนประชาชนร่วมแจ้งเบาะแส แนะเจ้าหน้าที่ต้องจับ-ปรับจริง ด้าน“ผอ.สคล.”วอนชาวพุทธใช้วันวิสาขบูชา สร้างกุศล ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

เข้มวันพระใหญ่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่ลานวิคตอรี่พอยด์ อนุสาวรีย์ชัยฯ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสมาคมภัตตาคารไทย จัดกิจกรรมรณรงค์วันวิสาขบูชา “วันพระใหญ่…งดขาย งดดื่ม” ทั้งนี้ได้เดินรณรงค์ แจกสื่อสติกเกอร์ ติดป้าย “ห้ามขายเหล้าวันพระใหญ่”  บริเวณหน้าร้านค้าต่างๆ และนักเรียน นักศึกษาได้ร่วมกันเดินขบวนแฟนซี ชุด “(ติดคุก) เตือนแล้วอย่าขายเหล้าวันพระ” และ “คอเหล้าลงกระทะทองแดง”

นพ.สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาการรณรงค์และผลักดันให้เกิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จนถึงปัจจุบันปรากฏว่า ประชาชนและสังคมเกิดการรับรู้ถึงอันตรายมากขึ้น ซึ่งการดำเนินงานจะใช้วิธีร้องขอเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของผลประโยชน์จำนวนมหาศาล และการควบคุมจะสำเร็จได้ ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน อย่างไรก็ตามในวันวิสาขบูชาที่จะถึงนี้ กฎหมายตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551จะเริ่มควบคุมห้ามไม่ให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลังเวลา 24.00 น.ตั้งแต่คืนวันที่ 3 มิ.ย.ไปจนถึง 24.00 น. ของวันที่ 4 มิ.ย. ขอให้พ่อค้าแม่ค้าปฏิบัติตามกฎหมาย หากละเมิดถือว่ามีความผิด โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอความร่วมมือประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ดื่มสุราโทรแจ้งเบาะแสผู้กระทำผิด ได้ที่ศูนย์ร้องเรียนสุรา กรมควบคุมโรค หมายเลข 02-590-3342 ตลอด 24 ชั่วโมง

“เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าตำรวจ ผู้นำท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การบังคับใช้กฎหมายได้ผล แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงและต้องเข้มงวดเป็นพิเศษคือ ร้านโชว์ห่วย หรือร้านค้าขนาดเล็ก ตามตรอก ซอกซอย ที่ยังฝ่าฝืนกฎหมายทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นห่วงว่ากฎหมายฉบับนี้จะเกิดช่องว่าง เนื่องจากห้องอาหารตามโรงแรมสามารถขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ได้ ขณะที่ร้านอาหารต่างๆ ไม่สามารถขายได้ และจะกลายเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือสองมาตรฐาน ซึ่งภาคประชาชน นักวิชาการ ภาคสังคม จะต้องรวมพลังออกมาชี้แจงให้เห็นถึงผลกระทบของการมีช่องว่างทางกฎหมาย และต้องสำรวจเลยว่า นักท่องเที่ยวที่เข้าไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันพระใหญ่ส่วนมากเป็นคนไทยหรือนักท่องเที่ยวกันแน่ ” นพ.สมาน กล่าว

นพ.สมาน กล่าวด้วยว่า ในระหว่างการณรงค์ย่านอนุสาวรีย์ชัยฯ ได้ตรวจพบร้านขายยาแห่งหนึ่ง มีการแช่เบียร์ในตู้แช่หน้าร้าน ซึ่งเป็นการทำผิดกฎหมาย ที่ห้ามร้านขายยาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551ตามมาตรา 27 ซึ่งมีความผิดซึ่งหน้า มีโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ในเบื้องต้นได้ส่งคณะทำงานพูดคุยกับผู้ประกอบการรายดังกล่าว ว่ามีเจตนาที่จะทำผิดหรือไม่ หากไม่มีเจตนาทางเจ้าหน้าที่จะให้ความรู้ และถ้าในครั้งต่อไปมีการทำผิดซ้ำอีกจะดำเนินการตามกฎหมายทันที

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า จากการที่เครือข่ายงดเหล้าได้ติดตามมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันพระใหญ่ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า ร้านค้าบางส่วนยังไม่ปฏิบัติตามเท่าที่ควร โดยเฉพาะยังพบการขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวนมาก เพราะผู้ประกอบการยังเห็นแก่รายได้ ไม่คำนึงถึงผลเสียต่อสังคม ซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเพราะเมาในวันพระใหญ่ที่ผ่านมาด้วย อย่างไรก็ตาม หากดูข้อมูลขององค์การอนามัยโลกปี 54 จะพบว่า คนไทยดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นอันดับที่ 40 ของโลก และติดอันดับ 3 ในทวีปเอเชีย โดยผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 16.2 ล้านคน หรือเฉลี่ยดื่มคนละ 58 ลิตรต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยโลก 9 เท่าตัว นอกจากนี้การดื่มเหล้ายังเป็นการทำผิดศีลข้อ 5 ของศาสนาพุทธโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีมหามงคล พุทธชยันตี 2,600 ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แม้ไม่มีกฎหมาย ก็ไม่ควรขายอยู่แล้ว เพราะจะเป็นการทำบาปหนักครั้งใหญ่

 “คาดว่าแนวโน้มการดื่มจะสูงขึ้นในอนาคต หากทุกภาคส่วนไม่เร่งสกัดนักดื่มหน้าใหม่ และสังคมไทยต้องวนเวียนในการรณรงค์แก้ไขปัญหาเดิมๆต่อไป ซึ่งคนที่ดื่มจนเป็นนิสัยส่วนมากไม่สามารถเลิกได้ เนื่องจากมีจิตใจที่ไม่เข้มแข็งพอ ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ดังนั้นวันที่ 4 มิ.ย. ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา อีกทั้งยังเป็นปีแห่งความมงคล จึงขอเชิญชวนคนที่ดื่มแอลกอฮอล์หันมาร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานลด ละ เลิกน้ำเมา ถวายเป็นพุทธบูชา จะเป็นมหากุศลไปตลอดชีวิต” ภก.สงกรานต์ กล่าว

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ astv ผู้จัดการ 

Shares:
QR Code :
QR Code