ความเห็นต่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ภาพที่ 1: แสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ความเห็นต่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ความเห็นต่อวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

ภาพที่ 2: แสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อวันที่เหมาะสมที่สุดในการกำหนดเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

 

 

 

 

ที่มา: ไทยแอนตี้แอลกอฮอล์ดอตคอม

 

 

 

Update: 28-07-53

อัพเดตเนื้อหาโดย: คมสัน ไชยองค์การ

 

Shares:
QR Code :
QR Code