คนไทยกินไม่เลือกทำยอดป่วยเบาหวานพุ่ง

ปี 51 ทั่วไทยพบ เกือบสี่แสนราย

 

คนไทยกินไม่เลือกทำยอดป่วยเบาหวานพุ่งนายมานิต  นพอมรบดี รมช.สาธารณสุข (สธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ ระหว่างโรคเบาหวานกับงานปริทันต์ จัดโดยสมาคมปริทันต์แห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ทันตแพทย์ แพทย์ ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะผู้เป็นโรค เบาหวาน โรคปริทันต์ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ นำไปพัฒนา ส่งเสริม สุขภาพที่ดีของประชาชนต่อไป

 

นายมานิต กล่าวว่า ประชากรทั่วโลกมีภาวะเบาหวานมากกว่า 230 ล้านคน หรือเกือบ 6% ของประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลก ส่วนไทยคาดว่ามีผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 2-3 ล้านคน และจากข้อมูลกรมควบคุมโรคในปี 2551 ทั่วประเทศพบผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ 388,551 ราย เสียชีวิต 7,725 ราย จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ กทม. 538 ราย รองลงมาคือขอนแก่น 533 ราย อุบลราชธานี 427 ราย อุดรธานี 375 ราย กาฬสินธุ์ 318 ราย

 

นายมานิต กล่าวต่อว่า โรคเบาหวานเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาด สาเหตุกว่า 80% เกิดจากพฤติกรรมการกิน ออกกำลังกายน้อยลง ที่เหลือเกิดมาจากพันธุกรรม ในปี 2553 มีนโยบายให้ทุกจังหวัดตรวจคัดกรองโรค เบาหวาน โดยให้สถานีอนามัยทั่วประเทศร่วมกับ อสม.ออกคัดกรองผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไปทุกหมู่บ้านให้ได้ 75% ถ้าพบกลุ่มเสี่ยงจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้น เช่น ลดกินหวาน  มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกายให้ได้วันละอย่างน้อย 30 นาที ลดรอบเอวให้น้อยกว่า 90 ซม.ในผู้ชาย 80 ซม.ในผู้หญิง ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการป่วยเป็นเบาหวานและลดอัตราการเสียชีวิตได้

 

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

 

 

 

update: 30-09-52

อัพเดทเนื้อหาโดย: อัญณิกา กฤษสมัย       

Shares:
QR Code :
QR Code