คนแก่ไม่ค่อยปล่อยวาง ทำสมองเสื่อม

ชี้ถูกกระตุ้นบ่อย รบกวนความจำ

 

คนแก่ไม่ค่อยปล่อยวาง ทำสมองเสื่อม

          พบผู้สูงอายุขาดความสามารถปล่อยทิ้ง เรื่องวอกแวกผ่านเลยไปเสีย จึงเป็นเหตุให้ ไปรบกวนความสามารถในการจำสิ่งต่างๆ

 

          นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยรอตมัน ที่นครโตรอนโต ประเทศแคนาดา แจ้งว่า ได้ศึกษา พบว่า สมองของผู้สูงอายุ สูญเสียความสามารถพิเศษ ที่จะตัดทิ้งเสียงรบกวนต่างๆ ออกไป จึงไปทำให้เกิดความล้มเหลวในการจดจำไป

 

          พวกเขาได้ศึกษากับผู้สูงอายุที่มาอาสาสมัคร ด้วยเครื่องตรวจสมองด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากำลังสูง และเปิดเผยว่า สมองของผู้สูงอายุ ในบริเวณซึ่งปกติควรจะสงบอยู่ หรือไม่ก็นิ่งเสีย กลับแสดงอาการว่าถูกปลุกขึ้นบ่อยๆ

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

 

 

update 18-12-51

Shares:
QR Code :
QR Code