คนเมืองจันท์โชว์วิถีสุขภาวะดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

คนเมืองจันท์โชว์วิถีสุขภาวะดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

จันทบุรีจัดงานสุขภาวะดีวิถีฅนจันท์ และงาน 84 พรรษามหาราช น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกความร่วมมือที่มีอยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น การออม เกษตรอินทรีย์ เยาวชน วัฒนธรรม การลด ละ เลิก อบายมุข ความปลอดภัย 

คนเมืองจันท์โชว์วิถีสุขภาวะดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง        คนเมืองจันท์โชว์วิถีสุขภาวะดี ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 ธันวาคม 2554 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี(หลังใหม่) ได้มีการเปิดงาน 84 พรรษามหาราช น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายในงานมีจัดนิทรรศการ เวทีเสวนาจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อาทิเช่น อ.วิวัฒน์ ศัลยกำธร /อ.ปัญญา ปุลิเวคินทร์ /ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ /คุณพงษา ชูแนม และกำนันเคว็ก แห่งโครงการหนองใหญ่ ชุมพร การแสดงของพื้นที่ต้นแบบต่างๆ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

โดยในส่วนของโครงการขยายผลต้นแบบตำบลสุขภาวะที่ดีฯ มีการจัดนิทรรศการเหล้า บุหรี่ อุบัติเหตุ งานขยายผลตำบลต้นแบบสุขภาวะ 15 ตำบล งานพื้นที่ฟาร์มพอเพียง ซึ่งสื่อมวลชนให้ความสนใจในหลักคิดงานบูรณาการโดยพลังเบญจภาคี พร้อมกันนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) นำโดยคุณชัยณรงค์ คำแดง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและรับระเบิดจุลินทรีย์ จำนวน 10,000 ลูก เพื่อส่งต่อในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมต่อไป

ที่มา: เครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันออก

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ