คณะสงฆ์เกษตรวิสัยร่วมขับเคลื่อนงานกฐินปลอดเหล้า

คณะสงฆ์เกษตรวิสัยร่วมกับนายอำเภอ แถลงข่าวเคลื่อนงานกฐินปลอดเหล้า ตามนโยบายงดเหล้าเข้าพรรษาของผู้ว่าฯเมืองร้อยเอ็ด

คณะสงฆ์เกษตรวิสัยร่วมขับเคลื่อนงานกฐินปลอดเหล้า

วันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ประชาคมงดเหล้าร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่ายพระสงฆ์ อ.เกษตรวิสัย อ.ปทุมรัตต์ อ.สุวรรณภูมิ อ.หนองฮี และ อ.โพนทราย พร้อมด้วยเจ้าภาพกฐินปลอดเหล้า ท้องถิ่นผู้นำชุมชนอำเภอเกษตรวิสัย ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์การทำบุญกฐิน แสดงทัศนะการทำบุญ วิพากษ์ถึงการทำบุญกฐินทุกวันนี้ และแถลงข่าวกฐินปลอดเหล้า

คณะสงฆ์เกษตรวิสัยร่วมขับเคลื่อนงานกฐินปลอดเหล้า  คณะสงฆ์เกษตรวิสัยร่วมขับเคลื่อนงานกฐินปลอดเหล้า

โดยมี พระครูโพธิวีรคุณ จอ.ปทมุรัตต์ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายสุวัสส์ ศังขจันทรนันท์ นายอำเภอเกษตรวิสัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดสระเกษ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และมีพระอธิการวิเชียร ผาสุโก เจ้าอาวาสอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่

กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องมาทุกปี เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรับทราบและปรับทัศนคติที่ถูกต้องในการทำบุญกฐิน ซึ่งหนึ่งปีมีครั้งเดียวและมีระยะเวลาแค่ 3 เดือนเท่านั้น นอกจากนั้น ยังเป็นการรับนโยบายต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้ประกาศนโยบายรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาทั้งจังหวัดอีกด้วย
     

ที่มา: สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า

Shares:
QR Code :
QR Code