ขอแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น ของ สสส. ที่ได้จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

ขอแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น ของ สสส. ที่ได้จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย 

 

ขอแสดงความยินดีกับ 3 รางวัลดีเด่น

ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. ได้รับจากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

 

 

ได้แก่

 

ภาพยนตร์โฆษณาชุด เกษตรปราณีต

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทภาพยนตร์โฆษณา

 

 

รายการสารคดีโทรทัศน์ แผ่นดินไท 

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทรายการโทรทัศน์

 

 

รายการเด็ก พลเมืองเด็ก 

 

ได้รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2551 ประเภทรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กและเยาวชน

 

 

          รางวัลจากสื่อมวลชนคาทอลิก เป็นรางวัลที่แตกต่างจากรางวัลอื่นๆ เพราะมาจากผลการโหวตจากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามที่ส่งไปตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศมีจำนวน 15,000 ฉบับ และหลังจากนั้นจะมีการนำผลที่ประมวลจากแบบสอบถามมาใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งสำหรับคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและตัดสินในแต่ละปี

 

 

 

 

 

 

ที่มา : team content www.thaihealth.or.th

 

 

 

update 28-10-51

Shares:
QR Code :
QR Code