ขนส่งเชียงใหม่พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ เพิ่มปลอดภัยนักท่องเที่ยว

ขนส่งเชียงใหม่พร้อมรับเทศกาลสงกรานต์

นายณันทพงศ์ เชิดชู ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงใกล้ถึงเทศกาลสงกรานต์นี้ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญของภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางกันมาก ทำให้ปริมาณการจราจรสูงมาก มักจะปรากฏพบเห็นว่าเกิดอุบัติเหตุทางถนนที่นำพาความสูญเสียชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน อยู่เสมอ เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น สภาพรถไม่พร้อม อุปกรณ์ส่วนควบชำรุด คนขับไม่คุ้นเคยเส้นทาง ขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ดื่มสุรา หลับใน ฯลฯ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จึงได้กำหนดมาตรการดำเนินงานเพื่อเตรียมรับมือโดยแบ่งออกเป็น 3ด้าน คือ ด้านความปลอดภัย ก็มีการจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน” โดยจะเริ่มดำเนินการตรวจเช็กสภาพรถฟรี จำนวน 20รายการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10เมษายน 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ แห่งที่ 1 (หนองหอย) และแห่งที่ 2 (แม่เหียะ) สำนักงานขนส่งฯ สาขา 3แห่ง (อำเภอฝาง, อำเภอจอมทอง, อำเภอแม่แตง) สถานตรวจสภาพรถเอกชนกว่า 70แห่ง ผู้แทนจำหน่ายรถ 6แห่ง ที่มีป้ายเข้าร่วมโครงการฯ

นอกจากนี้ก็มีทางสถาบันการศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา จำนวน 6แห่ง (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง, วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง, วิทยาลัยการอาชีพฝาง, วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่) ดำเนินการตรวจเช็กสภาพรถฟรี จำนวน 20รายการ และให้บริการปรับแต่งเบื้องต้น เติมน้ำมันเครื่อง น้ำมันเบรก น้ำมันคลัตช์ น้ำกลั่น เติมลมยาง เปลี่ยนหลอดไฟสัญญาณ ยกเว้นไฟหน้ารถยนต์ และบริการเปลี่ยนอุปกรณ์บางรายการ รวมทั้งติดแผ่นสะท้อนแสงสีแดงให้แก่รถจักรยานยนต์ที่เข้าใช้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดินทาง ทั้งหมด 2ช่วงคือ ช่วงที่ 1บริเวณด้านหน้าหรือด้านในสถานศึกษา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8เมษายน 2554เฉพาะที่ศูนย์บริการสถาบันการศึกษา และช่วงที่ 2บริเวณถนนสายหลัก และสายรอง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17เมษายน 2554สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิชาการขนส่ง โทร. 0-5327-0411ต่อ 112

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

Shares:
QR Code :
QR Code