ก๊งเหล้าพ่วงสูบบุหรี่เสี่ยงมะเร็งกล่องเสี่ยง

ควันมือสองเสี่ยงมะเร็ง 4 เท่า

 ก๊งเหล้าพ่วงสูบบุหรี่เสี่ยงมะเร็งกล่องเสี่ยง

          ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า สถิติในปี พ.ศ.2543 ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงรายใหม่ 161,400 ราย เป็นชาย 142,200 ราย และเป็นหญิง 19,200 ราย เสียชีวิต 89,100 รายต่อปีทั่วโลก โดยเป็นชาย 78,600 ราย ในจำนวนนี้ 55,100 รายเป็นจากประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ประมาณ 67% ของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในเพศชาย และ 28% ของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงในเพศหญิงเป็นผลมาจากการสูบบุหรี่ โดยความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุหรี่และระยะเวลาที่สูบและการสูดควัน อีกทั้งยังมีสาเหตุอื่นๆ เช่นการหายใจเอาสารเคมี การติดเชื้อไวรัสหลายชนิด ที่สำคัญคือการดื่มสุราด้วยในผู้ที่สูบบุหรี่ก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

 

          ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า การได้รับควันบุหรี่มือสองเพิ่มความเสี่ยงเกิดมะเร็งกล่องเสียง 2.2-4.3 เท่า ตามระยะเวลาและปริมาณควันบุหรี่มือสองที่ได้รับ โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ.2543 ทั่วโลกมีผู้ป่วยมะเร็งปอด 1.2 ล้านราย เทียบอัตราส่วนผู้ที่เป็นมะเร็งปอดต่อมะเร็งกล่องเสียงเท่ากับ 8:14  ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปอด 13,000 ราย จึงประมาณว่าจะมีผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียง 1,500 รายต่อปี

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

update 12-11-51

Shares:
QR Code :
QR Code