กิจกรรมช่วงปิดเทอม


ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) รายงานว่า ช่วงปิดภาคเรียนปี2554 นี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม  “ปิดเทอมเติมประสบการณ์” ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-13 พ.ค.54 ประกอบด้วย กิจกรรมพิเศษ ได้แก่ ค่ายพักแรม ทัศนศึกษา และค่ายอบรมธรรมะ รับสมัครสมาชิก รวม 14,570 คน กิจกรรมของกองการท่องเที่ยว 2 งานใหญ่ ได้แก่ เทศกาลอาหารนานาชาติ และงานมหาสงกรานต์ กทม. เข้าเที่ยวชมฟรีทุกวัย กิจกรรมพื้นฐาน 8 ด้าน คือ กีฬา, ศิลปะ, คหกรรม, นาฏศิลป์, พัฒนาบุคลิกภาพ, แอโรบิก-โยคะ, ลีลาศ และดนตรี ส่วนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วิชาการต่างๆ เช่น สอนภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน, การอ่านข่าว, เล่านิทาน และคอมพิวเตอร์


ทั้งนี้เด็กและเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็นสมาชิกของศูนย์เยาวชน ศูนย์กีฬา และห้องสมุดประชาชนของ กทม.เท่านั้น ซึ่งสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยอายุไม่ถึง 18 ปี ค่าสมัครปีละ 10 บาท อายุ 18-25 ปี ปีละ 20 บาท เกิน 25 ปี ปีละ 40 บาท โดยจะเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เม.ย.54 ที่ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย-ญี่ปุ่น) และเริ่มกิจกรรมต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.-13 พ.ค.54 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) โทร.0-2245-4743–จบ–


 


ที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

Shares:
QR Code :
QR Code