‘กาฬสินธุ์’ จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข”

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากศูนย์จัดการเครือข่ายตำบลสุขภาวะ ขุนทอง


‘กาฬสินธุ์’ จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” thaihealth


เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับ สสส. จัดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” กระตุ้นให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เยาวชน เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม


เมื่อวันที่ 24 พ.ค. 60 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์และขับเคลื่อน “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข” ซึ่งเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกับ สสส. จัดขึ้นเพื่อกระตุ้น รณรงค์ให้ประชาชนชาวกาฬสินธุ์ เยาวชน เห็นถึงพิษร้ายของการสูบบุหรี่ ลดจำนวนผู้บริโภคยาสูบ สร้างความสุขให้กับคนในครอบครัว สังคม และชุมชน พร้อมนี้ได้มอบป้ายสัญลักษณ์ “สถานที่ราชการปลอดควัน” ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 22 แห่ง


‘กาฬสินธุ์’ จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” thaihealth


จากนั้น นายเธียรชัย  อัจฉริยพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายสมพร  ใช้บางยาง  ประธานเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ นายจารุวัฒน์  บุญเพิ่ม  นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ ได้นำนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ภาคีเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนกว่า  500 คน เดินรณรงค์ ขับเคลื่อน “เลิกสูบ ก็เจอสุข” ปฏิบัติการ “ลดพื้นที่สูบ เพิ่มพื้นที่สุข”


‘กาฬสินธุ์’ จัดกิจกรรมรณรงค์ “เลิกสูบ ก็เจอสุข” thaihealth


นายสุพจน์  วรรณสวัสดิ์  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  กล่าวว่า  เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดกลไกในระดับพื้นที่ให้ทำหน้าที่ในการจัดการควบคุมการบริโภคยาสูบ รณรงค์ให้มีการลดจำนวนผู้บริโภคยาสูบ ซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้จะเดินไปตามจุดต่าง ๆ จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย จุดที่ 1 ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ จุดที่ 2 โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จุดที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 1 กาฬสินธุ์พิทยาสิทธิ์ และจุดที่ 4 วัดใต้โพธิ์ค้ำ เพื่อแสดงเจตจำนงร่วมกันในการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักถึงพิษภัย ผลกระทบของการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม

Shares:
QR Code :
QR Code