กาญจนบุรี เตือนปชช.ระมัดระวังอัคคีภัย

 

 

ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จำปาเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554 – 2555 ว่า จะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม พ.ศ.2554 โดยปีนี้คาดว่า ประเทศไทยตอนบน จะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว และอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยส่วนใหญ่ จะใกล้เคียงกับค่าปกติ ช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม สำหรับฤดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุด ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 จึงของแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบ และระมัดระวัง ดังนี้ 1. ขอให้ประชาชนระมัดระวังการประกอบกิจกรรมที่ก่อให้เกิดอัคคีภัยใน เคหสถาน และป่าไม้ใกล้เคียง 2. ขอให้เกษตรกรใช้วิธีการไถกลบ แทนการเผาตอซัง และฟางข้าวในพื้นที่นาข้าว 3. ในช่วงฤดูหนาวอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจ

ทำให้เกิดโรคต่างๆ ได้ ดังนั้น จึงขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้อบอุ่นอยู่เสมอขณะอากาศเย็น โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และเด็กเล็ก เพื่อป้องกันโรคที่เกี่ยวกับความหนาวเย็น เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่  โรคปอดบวม โรคหัด โรคหัดเยอรมัน โรคสุก ใส และโรคอุจจาระร่วง 4. ความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็น กำลังแรงอาจทำให้มีหมอกในตอนเช้า โดยเฉพาะอำเภอในเขตพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัด ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะไม่ชัดเจน อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ จึงขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางด้วยความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น

ประชาชนสามารถ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์ 0-3451-5998 โทรสาร 0-3451-6895

 

 

ที่มา : สำนักข่าวไอเอ็นเอ็น

Shares:
QR Code :
QR Code