กลุ่มโรคที่เกิดจากสุรา

เหล้า
 

1. กลุ่มโรคทางระบบประสาท (Unipolar major depression), (Epilepsy), (Alcohol-use disorders)
1. โรคเวนิคเค ; ความจำเสื่อมอย่างมาก สติสัมปชัญญะสับสน(Wernike Syndrome)
2. โรคคอร์ซาคอฟท์ ; ความจำเสื่อมไม่รู้จักเวลา สถานที่ บุคคล และพูดไม่จริงอันเนื่องมาจากการดื่มสุรา (Korsakoff’s Syndrome )
3. โรควิกลจริต (Alcoholic dementia )
4. โรคหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย เสียการควบคุมด้านอารมณ์(Neonatal irritability)
5. การเจริญเติบโตและพัฒนาการช้า (Retarded growth and development)
6. โรคนอนไม่หลับ (Insomnia)
7. ความกังวล กลุ้มใจ เป็นทุกข์ , ความตกต่ำ(Anxiety, depression)
8. กระบวนการการรับรู้ ความเข้าใจ บกพร่อง / ขาดสติ(Cognitive deficits)
9. ความกังวลใจกับการดื่ม (Worry about drinking)
10. โรคบุคลิกภาพแปรปรวนแบบหวาดระแวงเพราะพิษสุรา (Alcoholic paranoid)
11. โรคจิตหลอน / ประสาทหลอน (Alcoholic halluciosis)
12. โรคคลั่งเพ้อ เกิดจากโรคพิษสุราเรื้อรัง(Toxic psychosi or Delirium tremens)
13. โรคสมองพิการ ,การทำหน้าที่ของสมองผิดปกติส่งผลถึงการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย (Ataxia due to cerebella dysfunction)
14. โรคความจำเสื่อม
15. กล้ามเนื้อส่วนปลายแขน ขา อ่อนแรง / ปลายประสาทพิการ (Alcoholic Peripheral myopathy)
16. โรคจิตจากสุรา (Alcoholic psychosis)
17. โรคประสาทเสื่อมจากสุรา(Alcoholpolyneuropathy)
18. โรคซึมเศร้า (Depression)
19. โรคลมชัก (Epilepsy)
20. โรคระแวงเพราะสุรา (Alcoholic paranoia)

2. กลุ่มโรคมะเร็งอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่นในระบบทางเดินอาหารส่วนบน ทรวงอก ตับ
1. มะเร็งในปากและช่องปาก(Oropharyngeal cancer)
2. มะเร็งหลอดอาหาร (Oesophageal cancer)
3. มะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colon and rectum cancer)
4. มะเร็งกระเพาะอาหาร (Stomach cancer)
5. มะเร็งตับ ( Liver cancer)
6. มะเร็งเต้านมในผู้หญิง (Female breast cancer)
7. มะเร็งรังไข่ (Ovarian cancer)

3. กลุ่มโรคเรื้อรังอื่นๆ
1. โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน (Pancreatitis / Acute )
2. โรคเบาหวาน (เกิดจากตับอ่อนอักเสบ)
3. โรคตับอักเสบ (Fatty liver Hepatitis)
4. โรคตับแข็งจากสุรา (Alcohol liver cirrhosis )
5. โรคตับอ่อนอักเสบแบบเฉียบพลัน และ แบบเรื้อรัง (Acute and chronic pancreatic)
6. โรคกระเพาะอาหารอักเสบหรือโรคกระเพาะอักเสบจากสุรา(Alcohol gastritis)
7. แผลในกระเพาะอาหารเกิดจากน้ำย่อย (Peptic ulcers)
8. โรคต่อมหมวกไต (Pituitary)
9. โรคเกาต์(Gout)
10. โรคพิษสุราเรื้อรัง

4. กลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ
1. ความผิดปกติของกล้ามเนื้อหรือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมจากสุรา (Cardio myopathy)
2. หัวใจทำงานบกพร่อง,โรคหัวใจ (Cardio vascular defects)
3. ความดันโลหิตสูง (Hypertension with hyperlipidemia)
4. โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (กามตายด้าน)( Impotent)
5. สมองส่วนนอกลีบฝ่อ
6. อาการระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกิน (Excess blood alcohol)
7. โรคหัวใจเต้นไม่สม่ำเสมอ (Cardiac arrhythmias)
8. โรคหัวใจล้มเหลว (Heart failure)

5. อุบัติเหตุและการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ (Unintentional injuries)
1. ปัญหาด้านกฎหมาย / ความสามารถในการขับขี่ลดลง / ความสูญเสียจากการขับรถ Legal problems (Impaired driving)
2. การหกล้มและจมน้ำ
3. การตายจากการฆาตกรรม
4. กลุ่มผลกระทบต่อสุขภาพแบบฉับพลัน ( Accidental injury)
5. การถูกสารพิษ (Poison)
6. การฆ่าตัวตาย (Suicide)
7. ความรุนแรงและการทำร้าย (Interpersonal violence and assaults)

โรคทางตรงและโรคทางอ้อมอื่นๆ
1. โรคแพ้พิษสุรา / อาการเมาเหล้า (Pathologic intoxication หรือ alcohol intoxication)
2. ทำให้ยากจนลง (Poor coordination)
3. โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (เกิดจากการขาดสติเพราะดื่มสุรา) เช่นโรคเอดส์ กามโรค
4. โรคผิวหนัง
5. จิตใจเฉื่อยชา (Mild to moderate mental retardation )
6. ขาดความปลอคภัยในครอบครัว การทำงาน และปัญหาสังคม (Family discord work and social problems )
7. ความต้านทานต่อแอลกอฮอล์มากขึ้น( Increased tolerance to alcohol )
8. ปัสสาวะมากผิดปกติ (Hyperuricemia)
9. ความบกพร่องของความตึงกล้ามเนื้อ (Hypotonia)
10. โรคไมโครเซฟาลี เป็นอาการกะโหลกศรีษะและสมองเล็กกว่าปกติ ผู้ป่วยอาจมีอาการพิการ อื่นๆเช่น ไมโครไจเรีย (Microcephaly)
11. เด็กจะอยู่ไม่นิ่งและทำให้มีพฤติกรรมแสดงออกที่โรงเรียนไปในทางที่ไม่เหมาะสม (Chilhoodhyperactivity and impaired school performance)
12. โรคกระดูกสันหลังพรุน
13. โรคปอดบวม
14. โรคติดสุรา (Alcohol -dependence syndrome)
15. โรคใช้สุราเกินขนาด (Alcohol abuse)
16. อาการเอทธานอลเป็นพิษ(Ethanol and Methanol toxicity)
17. โรคเลือดออกในสมอง (Haemorrhagic stroke)
18. โรคความดันโลหิตสูง(Hypertension)
19. กลุ่มโรคความผิดปกติของเด็กในครรภ์ที่มารดาดื่มแอลกอฮอล์(Fetal Alcohol Spectrum Syndrome)

ผลต่อทารกจากกการดื่มสุราของมารดา
1. ทารกมีน้ำหนักตัวแรกคลอดน้อย (Fetal alcohol syndrome)
2. ปากแหว่งเพดานโหว่ (Craniofacial abnormality)
3. ดวงตาและกรามมีขนาดเล็ก
4. สมองเล็กกว่าปกติ
5. หัวใจผิดปกติแต่กำเนิด
6. แขน-ขาเจริญเติบโตผิดปกติ
7. ความสามารถในการดูน้อยกว่าทารกปกติ
8. ร้องกวนโยเยง่าย
9. รูปร่างแคระแกรน
10. นอนหลับยาก
11. ระดับสติปัญญาต่ำกว่าปกติ

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ