กรมอนามัย มั่นใจเนื้อไก่มีความสะอาด ปลอดภัย

กรมอนามัย ลงพื้นที่ตลาดสดน่าซื้อให้กำลังใจพ่อค้า – แม่ค้า สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์ตลาดสด น่าซื้อของกรมอนามัยรับรองความสะอาด ปลอดภัย พร้อมแนะวิธีเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย

กรมอนามัย มั่นใจเนื้อไก่มีความสะอาด ปลอดภัย

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมและกำลังใจพ่อค้า แม่ค้าตลาดสด น่าซื้อ ว่า จากเหตุการณ์ผู้ประกอบการโรงชำแหละไก่ นำไก่ที่ไม่ได้คุณภาพมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคนั้น สร้างความหวั่นใจให้กับประชาชนในการบริโภคเนื้อไก่ และส่งผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเนื้อไก่เป็นจำนวนมาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังพ่อค้าแม่ค้าตลาดสด เพื่อสร้างความมั่นใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ผู้บริโภคควรเลือกเนื้อสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีคุณภาพและความปลอดภัย หรือได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ และที่สำคัญควรเลือกซื้อเนื้อไก่จากสถานที่จำหน่ายที่ได้คุณภาพมาตรฐาน “ ตลาดสด น่าซื้อ ” ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมอนามัย

ดร.นพ.สมยศ กล่าวต่อไปว่า ตลาดสดยิ่งเจริญนับเป็นอีกหนึ่งตลาดสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัย ภายในตลาดสดยิ่งเจริญ มีแผงจำหน่ายไก่ประมาณ 50 แผง และมีเนื้อไก่จำหน่ายวันละประมาณ 40-50 ตัน ที่สำคัญเป็นเนื้อไก่ที่มีคุณภาพและปลอดภัย จากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ซึ่งการสังเกตเนื้อไก่ที่สด ใหม่ ควรมีลักษณะเนื้อแน่น ผิวตึง เมื่อใช้นิ้วแตะต้องไม่เป็นรอยบุ๋มตามแรงกด เนื้อมีสีสด ไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียว ใต้ปีก ขา และลำคอที่ต่อกับตัวต้องไม่มีสีคล้ำ ไม่มีจุดเลือดออกหรือตุ่มหนอง ไม่มีแผลตามตัว ลูกตาไม่ลึกบุ๋ม ไม่มีกลิ่นเหม็น และไม่มีเมือกลื่น สำหรับสถานที่จำหน่ายเนื้อไก่ที่ถูกสุขลักษณะ ควรมีการจัดการที่ถูกสุขลักษณะทั้งสถานที่จำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงผู้จำหน่าย ไม่วางซากสัตว์ปีก หรือเนื้อสัตว์บนพื้น ต้องมีตู้แช่ หรือน้ำแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ปีกไม่กิน 10 องศาเซลเซียส ให้แยกวางระหว่างเนื้อสัตว์ปีก และเครื่องในสัตว์ปีก สำหรับเนื้อไก่ที่ไม่ได้คุณภาพ ค้างคืนเป็นเวลานานจะมีลักษณะมีสีขาวซีดอมเขียว เนื้อจะนิ่มเละ เวลากดจะเป็นรอยบุ๋มตามแรงกด ไม่คืนตัว มีกลิ่นเหม็น

ดร.นพ.สมยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การนำสารเคมีมาใช้เพื่อคงความสดของเนื้อสัตว์เป็นลักษณะการแปรรูปและถนอมอาหารอย่างหนึ่ง ส่วนใหญ่มักใช้ดินประสิวเป็นวัตถุกันเสียในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ และเป็นสารแต่งสีอาหารทำให้เนื้อมีสีแดง หากร่างกายได้รับเข้าไปเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานาน จะทำให้มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ท้องร่วง อุจจาระเป็นเลือด และสามารถก่อมะเร็งได้

สำหรับฟอร์มาลีน เป็นสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ พลาสติก สิ่งทอ เป็นยาฆ่าเชื้อโรค ฆ่าเชื้อรา น้ำยาดับกลิ่น มีอันตรายต่อร่างกายหากสัมผัสหรือดม จะทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรืออักเสบ ระคายเคือง เยื่อบุทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร หากรับประทานเข้าไปจะทำให้ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน กดประสาทส่วนกลาง ทำให้หมดสติและอาจเสียชีวิต ซึ่งมีกฎหมายที่ควบคุมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 151 (พ.ศ. 2536) กำหนดไว้ว่า “ ห้ามนำฟอร์มาลินมาใช้ในอาหาร ” ละเมิดมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี

“ทั้งนี้ ตลาดสดนับเป็นแหล่งรวมสินค้าจำนวนมาก การจัดการที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้บริโภค เกณฑ์มาตรฐานตลาดสด น่าซื้อของกรมอนามัยเน้นพัฒนาตลาดสด 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น โครงสร้างตลาดต้องมีความมั่นคงแข็งแรง มีการรักษาความสะอาด การระบายอากาศ การรวบรวมขยะ การกำจัดน้ำเสีย การจัดวางสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและผู้ขายของ มีสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ถูกสุขอนามัย 2) ด้านความปลอดภัยของอาหาร แผงขายอาหารในตลาดผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสารปนเปื้อน ในอาหาร จำนวน 6 ชนิด เช่น ตรวจไม่พบสารฟอร์มาลีน สารกันรา สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว ยาฆ่าแมลง และตรวจสารเร่งเนื้อแดง 3) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ประกอบกิจการตลาดต้องจัดให้มีกิจกรรมด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เช่น จัดบอร์ดให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในเรื่องที่เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย จัดให้มีจุดทดสอบสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และจัดให้มีเครื่องชั่งกลางที่ได้มาตรฐานไว้บริการผู้บริโภค

ล่าสุดมีตลาดสดทั่วประเทศ ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อ 1,291 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85 ซึ่งยังคงต้องพัฒนาตลาดสดอีก 226 แห่ง ให้ผ่านเกณฑ์ตลาดสดน่าซื้อของกรมอนามัยต่อไป สำหรับผู้บริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตว์นั้น ต้องปรุงให้สุกก่อนรับประทานทุกครั้ง” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

Shares:
QR Code :
QR Code