กรมอนามัยของบสสส. 80 ล้าน เดินหน้ารณรงค์ออกกำลังกาย

คาดสองเดือนข้างหน้า ดำเนินการได้

 

          นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ทางด้านสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศ โดยเฉพาะด้านโภชนาการกับการออกกำลังกาย พบว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า นักฆ่าเงียบ ซึ่งได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคเส้นเลือดสมองและหัวใจตีบตัน และโรคมะเร็ง เนื่องจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนไทยที่อยู่ในเมืองเปลี่ยนไป โดยบริโภคอาหารที่ทำให้อ้วนมากขึ้น ขาดสถานที่ในการออกกำลังกายและมีความเครียดในการประกอบอาชีพ

 

          ดังนั้นทางกรมอนามัยจึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอีก 10 องค์กรเพื่อดำเนินการโครงการคนไทยไร้พุง โดยของบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 60 จังหวัด โดยเน้นการออกกำลังกายและการรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะบูรณาการเข้ากับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินแผนงานสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่อยู่แล้ว อาทิเช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล สถานประกอบการ วัดและชุมชน เป็นต้น

 

          โครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสองเดือนข้างหน้า เนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสรุปแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ตนอยากให้หน่วยงานต่างๆ เน้นการให้ความรู้แก่ประชาชน ในการให้ความสำคัญต่อการตรวจสุขภาพ และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคได้ด้วยตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดโรคในระยะเริ่มต้น

 

          เราพบว่าคนไข้จำนวนมากไม่รู้ว่าตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานหรือความดันโลหิตสูง โดยมีประมาณ 30% ที่รู้ว่าป่วย และในจำนวนนี้ไม่ถึงครึ่งที่ควบคุมและดูแลสุขภาพตนเองได้ ดังนั้นประชาชนควรตรวจสุขภาพตนเองปีละ 1 ครั้ง และควรมีบันทึกสุขภาพเพื่อติดตามและดูแลตนเอง” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

 

update 06-05-51

Shares:
QR Code :
QR Code