กทม.จับมือ 6 จ. ปริมณฑล ปฏิบัติการ “ปราบยุงลาย”

ร่วมป้องกันไข้เลือดออก ดีเดย์ 9 มีนานี้!!

 

 กทม.จับมือ 6 จ. ปริมณฑล ปฏิบัติการ “ปราบยุงลาย”

          นางมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กทม. ได้แถลงข่าวรายละเอียดการปราบยุงลายร่วมกันในปฏิบัติการ สัปดาห์ฆ่ายุงลาย ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล 6 จังหวัดขึ้น

 

          โดยมี นายธนินทร์ บัวประเสริฐ ผู้ว่าฯ นครปฐม นายเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ผู้ว่าฯ นนทบุรี นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา นายปรีชา บุตรศรี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี นายวีรยุทธ เอี่ยมอำภา ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร และนายขวัญชัย วงศ์นิติกร ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั้ง 6 และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขป้องกันไข้เลือดออกอย่างเป็นระบบ

 

          รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ในการจะปราบยุงลายต้นเหตุของโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลนั้น หัวใจหลักต้องประสานความร่วมมือกันทุกหน่วยงาน  กทม. จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้ ที่เดิมต่างฝ่ายต่างทำอาจแก้ปัญหาได้ไม่มากนัก เห็นได้จากสถิติผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุหนึ่งเกิดจากการบินย้ายถิ่นของยุง เมื่อจุดหนึ่งกำจัดก็จะบินหนีไปอีกที่หนึ่ง

 

          ดังนั้น กทม. จึงประสานผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑลร่วมปฏิบัติการขึ้น โดยจะเริ่มพร้อมกันทั่วทั้ง กทม. และจังหวัดปริมณฑล ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 จะปฏิบัติการเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือนไปจนถึงฤดูไข้เลือดออก

 

          ซึ่งหากดำเนินการพร้อมกันตามกำหนดเชื่อมั่นว่าจะทำให้ลดอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกและผู้เสียชีวิตด้วยโรคไข้เลือดออกลดลง ทั้งนี้ทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการและประชาชนต้องร่วมมือกันด้วย เพราะถือเป็นวาระเร่งด่วนเรื่องสุขภาพที่ทุกฝ่ายต้องให้ความสำคัญ

 

          ที่สำคัญแผนปฎิบัติดังกล่าว ตนได้สั่งการสำนักอนามัยประสานหน่วยงานเกี่ยวข้อง และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เตรียมพร้อม สัปดาห์ฆ่ายุงลายขณะเดียวกันก็ใคร่ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันดูแลพื้นที่อาศัยด้วย หากพบเห็นแหล่งแพร่พันธุ์ยุงลาย สถานที่ที่มียุงจำนวนมาก หรือผู้ประกอบการรายใดต้องการให้เข้ากำจัดยุงลาย ให้แจ้งได้ที่สำนักอนามัย และสำนักงานเขตที่ท่านอาศัยอยู่ เพื่อเข้าปฎิบัติการทันที

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

 

 

update 02-03-52

 

Shares:
QR Code :
QR Code