www.thaihealth.or.th รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง ถึง 30 กันยายน 2552

www.thaihealth.or.th รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง ถึง 30 กันยายน 2552 

 

 

 

          โครงการเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. รับสมัครเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานดังนี้

 

 

 

 

 

   1. เจ้าหน้าที่ web content/คอลัมนิสต์/ผู้สื่อข่าว 2 ตำแหน่ง

 

 

 

คุณสมบัติ

 

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 

สามารถเขียนข่าว สกู๊ปข่าว บทความ เขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับงานได้อย่างดี

 

สามารถถ่ายภาพนิ่งได้ ในมุมมองที่น่าสนใจและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณชนได้

 

มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ใช้โปรแกรม photoshop, microsoft office ได้เป็นอย่างดี

 

สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดและนอกสถานที่ได้

 

มีความขยัน พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ตั้งใจทำงานที่ตนเองรับผิดชอบ และยินดีช่วยเหลืองานของผู้ร่วมงาน เป็นมิตรกับผู้อื่น พร้อมสู่งานหนักในเวลาที่บริษัทต้องรับงานหนักและเร่งด่วน

 

มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถสื่อสารกับบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

 

สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

มีความสามารถในการพิมพ์ดีดภาษาไทยอย่างคล่องแคล่วรวดเร็ว หากสามารถพิมพ์สัมผัสได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ทดลองงาน 3-4 เดือน หลังทดลองงานผ่านจะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้น 10-20 % (ขึ้นอยู่ที่ความสามารถ ความรู้ ความตั้งใจ ในการทำงานของแต่ละบุคคล)

 

 

 

    2. เจ้าหน้าที่ multimedia  1 ตำแหน่ง

 

 

 

คุณสมบัติ

 

  

 

จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป

 

เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

 

มีความมุ่งมั่น อดทน ขยัน รับผิดชอบ และตรงเวลา

 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ใช้โปรแกรม premiere pro, after affects, illustrator, photoshop, flashได้เป็นอย่างดี

 

สามารถเรียนรู้เทคนิคในการทำงานใหม่ๆได้เป็นอย่างดี กระตือรือร้น

 

สามารถทำงานเป็นทีม และอยู่ภายใต้แรงกดดันได้

 

หากสามารถเขียนข่าว เขียนบทความ สกู๊ปข่าวได้ พร้อมทั้งเขียนสคริปได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 

 

 

   สามารถออกแบบคลิปวีดีโอ ถ่ายวีดีโอในมุมมองที่น่าสนใจ ตรงกับเป้าหมาย สวยงาม มีใจรักในงาน เสร็จทันตามเวลา

 

 

 

 

 

เวลาในการเปิดรับสมัคร

 

  

 

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2552 

 

 

 

*** โปรดระบุเงินเดือนที่ต้องการมาพร้อมกับจดหมายสมัครงานด้วย เพื่อประกอบการพิจารณา 

 

 

 

 

 

สนใจกรุณาส่งใบสมัครมาที่

 

[email protected]

 

หรือเข้าสมัครด้วยตนเอง/ส่งเอกสาร มาที่

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

979-116-120  อาคารเอสเอ็ม ทาวน์เวอร์ ชั้น 15

 

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400

 

(ติดโรงพยาบาลพญาไท 2 ตรงข้ามช่อง 5 สนามเป้า)

 

หมายเลขโทรศัพท์ 02-298-0222 ต่อ 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : โครงการเว็บไซต์ www.thaihealth.or.th สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

 

 

 

 

 

 

 

update 01-09-52

 

 

 

 

 

อัพเดทเนื้อหาโดย : ฤทัยรัตน์ ไกรรอด

Shares:
QR Code :
QR Code