work shop ไอเดียสร้างสรรค์ในการห่อของขวัญ

featured

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ work shop ไอเดียสร้างสรรค์ในการห่อของขวัญแบบต่างๆ

Shares:
QR Code :
QR Code