WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข


ภาพประกอบจาก สสส.


WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth


WHO-SEATCA   ยก “หมอประกิต” ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อขับเคลื่อนควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบจนประสบผลสำเร็จ สร้างแรงบันดาลใจให้ร่วมต่อสู้ยาสูบ ด้าน   ‘สาธิต’   ชื่นชม 36 ปี แห่งความมุ่งมั่น จนได้รับรางวัลระดับโลก   ขณะที่เอกอัครราชทูตประจำสมาพันธรัฐสวิสตัวแทนเตรียมรับรางวัล   Dr.LEE Jong-wook   ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 75 วันที่   27   พ.ค.นี้


ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข   ในฐานะรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   (สสส.)   คนที่   1   กล่าวในการประชุมคณะกรรมการกองทุน   สสส. ครั้งที่ 5/2565 ว่า   ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต   วาทีสาธกกิจ   ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ที่ล่าสุดได้รับรางวัล   Dr.LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health   หรือ รางวัลด้านการสาธารณสุขในความระลึกถึงนายแพทย์ ลี จอง-วุค ประจำปี 2565 จากองค์การอนามัยโลก (WHO) ในการทุ่มเทขับเคลื่อนทำงานการควบคุมยาสูบของไทยมาอย่างยาวนาน จนผลงานเป็นที่เป็นประจักษ์ได้รับรางวัลระดับโลก และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นับเป็น   36   ปีแห่งการต่อสู้ และเป็นความภูมิใจที่ช่วยให้คนไทย “ปอดไร้ควัน” นำมาสู่การพัฒนามาตรการและกฎหมายควบคุมยาสูบที่สำคัญของประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนผลักดันมาตรการควบคุมยาสูบให้แก่นานาชาติ


WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth


นพ.จอส ฟอนเดลาร์   ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต ท่านถือเป็นแบบอย่างของบุคคล ที่นำประเด็นสุขภาพมาเป็นเป้าหมายหลักในชีวิต เพื่อขับเคลื่อน "ควบคุมการแพร่ระบาดของยาสูบ" จนสำเร็จตามที่ตั้งใจ ท่านแสดงจุดยืนต่อต้านยาสูบ ใช้ทุกโอกาสเพื่อชี้ให้เห็นอันตรายที่ยาสูบกระทำต่อบุคคล และทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเพิ่มภาษียาสูบ ห้ามการโฆษณา บังคับใช้ผลิตภัณฑ์ซองเรียบ สร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้คนที่มีความคิดเช่นเดียวกัน โดยรู้ว่าคนจำนวนมากขึ้นจะสามารถส่งเสียงที่ดังขึ้นได้ ที่สำคัญท่านมีบุคลิกเป็นสุภาพบุรุษที่แท้จริงเสมอ พูดจานุ่มนวล อดทนอดกลั้น แต่กลับมีความมุ่งมั่นแรงผลักดันสูง สามารถโน้มน้าวให้ผู้คนศรัทธาเชื่อมั่นได้


WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth


นพ.ยูลิซิส โดโรธีโอ   ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อสังคมอาเซียนปลอดบุหรี่   (Southeast Asia Tobacco Control Alliance – SEATCA) กล่าวว่า มีความยินดีที่ ศ.นพ.ประกิต ได้รับรางวัลนี้ ศ.นพ.ประกิต ได้อุทิศตนเพื่อการสาธารณสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งการควบคุมยาสูบเป็นเวลานานหลายทศวรรษ ส่งผลต่อการกำหนดวาทกรรมและการผลักดันโยบายควบคุมยาสูบในด้านที่สำคัญ อาทิ การเก็บภาษียาสูบ การเงินการคลังเพื่อการควบคุมยาสูบ การป้องกันการแทรกแซงนโยบายโดยอุตสาหกรรมยาสูบ ภาพคำเตือนบนซองบุหรี่ และมาตรการบุหรี่ซองเรียบ ท่านมีบทบาทสำคัญไม่เพียงแต่ในประเทศไทยแต่รวมถึงทั้งภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก  บทบาทของท่านที่ผ่านมาทั้งการเป็นนักวิชาการ พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา ข้าราชการ และผู้นำภาคประชาสังคม ศ.นพ.ประกิต ได้สร้างแรงบันดาลใจอย่างต่อเนื่องให้กับผู้คนมากมายให้ร่วมพลังมุ่งสู่การยุติการระบาดของยาสูบในช่วงชีวิตของเรา ท่านสมควรได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้อย่างแท้จริง


WHO-SEATCA ชื่นชม หมอประกิต ต้นแบบผู้อุทิศตนเพื่อควบคุมยาสูบ thaihealth


ดร.นพ.ทักษพล ธรรมรังสี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับ ศ.นพ.ประกิต ที่ได้รับรางวัลระดับโลก ศ.นพ. ประกิต ถือเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกที่ทำงานควบคุมยาสูบ หากเปรียบเทียบกับวงออร์เคสตรา ท่านเป็นทั้งเดี่ยวโซโล และวาทยกรที่มีหน้าที่ในการกำกับ เชื่อมร้อยองคาพยพของคนทำงาน ไม่เพียงแต่เรื่องยาสูบเท่านั้น แต่รวมถึงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และการก่อตั้งกองทุนแบบ สสส. โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของเครือข่ายระหว่างประเทศเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ (International Network of Health Promotion Foundations : INHPF) และให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ประเทศต่าง ๆ ที่สนใจในการจัดทำนโยบายการเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพ ช่วยเหลือหลายๆ ประเทศในการออกกฎหมายกองทุนส่งเสริมสุขภาพหรือกองทุนควบคุมยาสูบและผลักดันจนประสบผลสำเร็จ ถือเป็นคุณูปการอย่างยิ่งต่อคนไทยและโลก ประเทศไทยโชคดีที่มี ศ.นพ.ประกิต เป็นผู้นำทัพในการขับเคลื่อนต่อสู้กับบริษัทบุหรี่ข้ามชาติ โจทย์สำคัญต่อจากนี้ คือการต่อสู้ยังไม่จบ และไม่มีทางจบง่ายๆ เราต้องสานต่อเจตนารมณ์ของ ศ.นพ.ประกิต ถอดบทเรียนความรู้ของท่าน และนำเป็นแนวทางในการทำงานต่อไป 


สำหรับพิธีมอบรางวัล   Dr.LEE Jong-wook Memorial Prize for Public Health   จะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 27 พ.ค. เวลา 14.00 น. (เวลาในไทย) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 75 (WHA75) โดยมีนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิสเป็นผู้แทนในการรับมอบ

Shares:
QR Code :
QR Code