WHO ย้ำคนสูบบุหรี่ เสี่ยงป่วยโควิดรุนแรง

ที่มา : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่


ภาพประกอบจาก สสส.


WHO ย้ำคนสูบบุหรี่ เสี่ยงป่วยโควิดรุนแรง thaihealth


WHO ย้ำคนสูบบุหรี่เสี่ยงติดโควิด รุนแรงและเสียชีวิตมากขึ้น ปอดไม่ดีเป็นทุนเดิม หมอประกิต ชวนคนไทยเลิกสูบ เพื่อสุขภาพป้องกันโควิด


ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO)  ได้กำหนดประเด็นรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคมปีนี้ว่า “Commit to quit” หรือมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบ เพื่อลดเสี่ยงการติดโควิด-19 รวมถึงผลกระทบทางสุขภาพจากโรคต่างๆ โดย WHO ได้เผยแพร่เอกสารที่ระบุเหตุผลมากกว่า 100 ข้อ ( More than 100 reasons to quit tobacco) ที่คนสูบบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้าควรที่จะเลิก ซึ่งหากว่ากว่า 100 เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่ ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เลิกสูบบุหรี่


เหตุผลใหม่ที่ควรจะเลิกในปีนี้คือ คนสูบบุหรี่มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดโรคโควิด -19 รุนแรงและเสียชีวิต โดยสารพิษจากควันบุหรี่ทำให้ภูมิคุ้มกันลดลง ทำให้ผู้สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ วัณโรค รวมถึงโควิด -19


ศ.นพ.ประกิต กล่าวต่อว่า ปอดเป็นอวัยวะภายในชนิดเดียว ที่ติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา จากการหายใจเอาอากาศ เพื่อนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย พร้อมขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเสียออกจากร่างกาย หากมีสิ่งแปลกปลอม หรือมีเชื้อโรคล่องลอยอยู่ในอากาศ ก็จะถูกลมหายใจพาเข้าสู่ปอดด้วย ซึ่ง WHO ได้ประกาศว่า เชื้อโควิด-19 สามารถล่องลอยในอากาศเป็นเวลาหลายชั่วโมง หากอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่ดีหรือในห้องปรับอากาศ คนที่เป็นโควิด-19 หากไอ จาม พูดหรือตะโกนเสียงดัง เชื้อโควิด-19 ก็จะล่องลอยอยู่ในอากาศในบริเวณนั้นด้วย ทำให้ง่ายต่อการแพร่เชื้อไวรัส


ศ.นพ.ประกิต กล่าวอีกว่า รายงานจากประเทศสรุปตรงกันว่า คนที่สูบบุหรี่เสี่ยงที่จะป่วยเป็นโควิดรุนแรงและเสียชีวิต โดยสหรัฐอเมริกา พบว่า วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น 5-7 เท่า และยังมีงานวิจัยพบว่า บุหรี่ไฟฟ้าทำอันตรายต่อเซลล์บุทางเดินหายใจ ทำให้เม็ดเลือดขาวสู้กับเชื้อโรคได้น้อยลง ทำให้ขนเล็กๆ บนผิวเซลล์ที่โบกขจัดของเสียทำงานลดลง ภูมิต้านทานปอดลดลง การแลกเปลี่ยนกาซของปอดผิดปกติ โควิด-19 จึงจู่โจมและทำอันตรายจนปอดบวม


“แม้ว่าการเลิกสูบบุหรี่จะไม่ใช่เรื่องง่าย ในภาวะเครียดที่เกิดจากการระบาดของโควิด-19 แต่ก็เป็นเรื่องอยากจะขอให้คนที่สูบบุหรี่ตัดสินใจเลิกสูบ ซึ่งคนที่ไม่สามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง สามารถที่จะขอคำปรึกษา รักษาการติดบุหรี่จากสถานพยาบาลทุกแห่ง รวมทั้งขอรับบริการจากสายเลิกบุหรี่ 1600 โทรฟรีทุกเครือข่าย ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ประเทศอังกฤษ ที่มีโควิดระบาดหนัก มีคนที่เลิกสูบบุหรี่ได้ถึงหนึ่งล้านคน” ศ.นพ.ประกิต กล่าว


ทั้งนี้ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้แปลเอกสาร “กว่า 100 เหตุผลที่ควรเลิกสูบบุหรี่” ขององค์การอนามัยโลกเป็นภาษาไทย ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อเพิ่มความมุ่งมั่นที่จะเลิกสูบบุหรี่ หรือร่วมเผยแพร่เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอได้ที่ 02-278-1828

Shares:
QR Code :
QR Code