WHO ขอให้ไทยเป็นต้นแบบสร้างหลักประกันสุขภาพนานาชาติ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผย ผู้อำนวยการ who ขอไทยเป็นต้นแบบสร้างหลักประกันสุขภาพนานาชาติ ขณะที่ who รับช่วยหาข้อมูลสนับสนุนให้รัฐบาลไทย ตัดสินใจลงทุนผลิตวัคซีนไข้หวัดใช้เอง

นายประดิฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าตนเองได้มีโอกาสหารือกับ นางมาร์กาเรต ชาน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก (who) เป็นการส่วนตัวในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทย โดยในการหารือเบื้องต้น องค์การอนามัยโลกได้ขอให้ไทยเป็นต้นแบบการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าแก่นานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน ที่ยังเป็นประเทศยากจนและกำลังพัฒนา ซึ่งไทยยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ให้ในทางเทคนิค หรือทำหน้าที่พี่เลี้ยงแล้วให้องค์กรนานาชาติ เป็นผู้ดำเนินการจัดการและสนับสนุนเต็มตัว เพื่อป้องกันข้อครหาว่าไทยจะมีส่วนได้เสียจากการวางระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากขณะนี้แต่ละปีจะมีคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามารับบริการในไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งเรื่องนี้ได้เริ่มดำเนินการแล้วกับประเทศเขมร

นอกจากนี้องค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือให้ไทยดำเนินมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก และซาร์ส ให้เข้มข้นตามแผนที่มีอยู่เนื่องจากขณะนี้เริ่มพบการป่วยตายของสัตว์ปีก และการเสียชีวิตของคนจำนวนมากที่เข้าข่ายติดเชื้อดังกล่าว อาทิ ซาอุดิอาราเบีย และจีน สำหรับการสร้างโรงงานวัคซีนของไทยที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะเดินหน้าพัฒนาแบบเชื้อเป็น หรือเชื้อตาย ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก รับจะกลับไปรวบรวมข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ส่งกลับมาให้รัฐบาลไทยตัดสินใจอีกครั้ง

 

ที่มา : สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code