ThaiHealth Watch 2022 The Series ความสุขในกระเป๋า แนะวิธีฝึกสติแบบง่าย ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข

ภาพประกอบจาก สสส.

                    เผย วัยรุ่นไทย 1 ใน 7 คน มีปัญหาทางจิต-อารมณ์ เสี่ยงฆ่าตัวตายพุ่ง สสส. สานพลัง มูลนิธิหมู่บ้านพลัม จัดกิจกรรม  “ThaiHealth Watch 2022 The Series ความสุขในกระเป๋า” ดึง นักบวชวัยรุ่น แนะวิธีฝึกสติแบบง่าย เน้นปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

                    นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. กล่าวว่า รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบและบริการสนับสนุนทางจิตใจและจิตสังคม สำหรับเด็กและวัยรุ่นในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ปี 2565 โดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย พบ 1 ใน 7 ของวัยรุ่นไทย มีความผิดปกติทางจิตประสาท อารมณ์ เสี่ยงเกิดความเครียดสะสม นำไปสู่การฆ่าตัวตาย สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 3 ของวัยรุ่น สสส. เห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้น เร่งสานพลัง มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย จัดกิจกรรม ThaiHealth Watch 2022 The Series : The Wake Up Tour in Bangkok ในหัวข้อ Happiness in Your Pocket ความสุขในกระเป๋า เปิดพื้นที่ให้วัยรุ่นเข้าร่วมฟื้นฟูปัญหาสุขภาพจิต กว่า 60 คน

                    “ความสุขในกระเป๋า คือ ความสุข ความพอใจ ในชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเอง หยิบมาใช้ได้ตลอดเวลา กิจกรรมครั้งนี้ มีคณะนักบวชวัยหนุ่มสาวชาวไทย ต่างชาติ 16 รูป เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ถ่ายทอดแรงบันดาลใจเพิ่มความสามารถรับมือกับความเครียดหรือความไม่แน่นอนในชีวิตประจำวัน แนะนำการค้นหาความสุขผ่านการฝึก “กลับบ้านที่แท้จริง” ภายใน สู่ความสงบสันติ เช่น ภาวนาด้วยบทเพลงแห่งสติ รับประทานอาหารอย่างมีสติ ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ ตระหนักรู้เรื่องราวภายในตนเอง แบ่งปันเรื่องราวแก่กันและกัน ฟังอย่างมีสติ เดินในวิถีแห่งสติ ถือเป็นการฝึกเจริญสติเพื่อหาความสุขแบบง่ายๆ ผ่านเทคนิคที่คณะนักบวชวัยเดียวกัน นำมาสอนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจด้านอารมณ์ แนะแนวทางป้องกันและดูแลตัวเอง เพิ่มภูมิคุ้มใจ ฟื้นฟูภาวะเครียดสะสมให้ดีขึ้น” นางเบญจมาภรณ์ กล่าว

Shares:
QR Code :
QR Code