ThaiHealth Academy เชิญชวนร่วมงานเสวนา “สร้าง ทำ สุข”

ThaiHealth Academy เชิญชวนร่วมงานเสวนา "สร้าง ทำ สุข"

“มิติที่ 1 สื่อ สร้าง ทำ สุข”

พร้อมรับมือและพร้อมเรียนรู้เครื่องมือ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ไม่ว่าความเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ หรือ เป็นเพียงการก้าวเล็ก จากจุดหนึ่งสู่จุดหนึ่ง ไม่สำคัญมาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับ

มิติที่ 2 สร้าง ทำ สุข สังคมผู้สูงอายุในเมืองใหญ่”

พื้นที่ของความสุขของผู้สูงอายุไม่เท่ากัน เหตุอันเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่าง มาสะท้อนความต้องการของผู้สูงอายุในเขตเมือง

“มิติที่ 3สร้าง ทำ สุข การออกแบบอาคารสาธารณะไทยเพื่อทุกคน”
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างเมืองอย่างไร ที่ไม่ใช่แค่น่ามอง แต่ต้องน่าอยู่และใช้งานได้จริง

ให้เสวนานี้เป็นคำตอบและเครื่องมือ เรียนรู้ไปด้วยกัน กับ เสวนา สร้าง ทำ สุข โดยสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ

วันที่ 26 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 16.30 น.

สถานที่ : สถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ (ThaiHealth Academy) อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาที่นี่ คลิก!
https://bit.ly/42pmaAa

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ThaiHealth Academy

โทรศัพท์ : 02-171-8656

Website : https://www.thaihealthacademy.com/

FACEBOOK : https://www.facebook.com/byThaiHealthAcademy

LINE : thaihealth_academy

Shares:
QR Code :
QR Code