Tag คำว่า "Office"

 • 02 กันยายน 2559 5K
  ชวนขยับ

  ชวนพนักงานออฟฟิศมาขยับร่างกายด้วยท่าง่ายๆ เพื่อสุขภาพที่ดี แ...

 • 23 เมษายน 2558 8K
  เปิดโครงการ Happy Workplace Club

  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสร...

 • 20 สิงหาคม 2557 7K
  กิจกรรม Office Exercise

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส...