Sook Travel ตามวิถีชีวิตชาวคลองจินดา

ที่มา : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


Sook Travel ตามวิถีชีวิตชาวคลองจินดา thaihealth


ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม  SOOK   Travel   ทริปเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจ สุขอย่างพอเพียง ตามวิถีชีวิตชาวคลองจินดา 


เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. นำกว่าครอบครัวกว่า 15 ครอบครัวเรียนรู้วิถีชีวิตชาวสวนคลองจินดา  ทำอาหารและเครื่องดื่มจากผัก ผลไม้ดี 400 กรัม  ที่สามารถทำให้คนในครอบครัวสามารถรับประทานเมนูผักได้ง่ายขึ้น จากวัตถุดิบที่ได้จากสวน  ที่โรงเรียนชาวสวนคลองจินดา จ.นครปฐม 


Sook Travel ตามวิถีชีวิตชาวคลองจินดา thaihealth


Sook Travel ตามวิถีชีวิตชาวคลองจินดา thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ