Sook Activity เปลี่ยนโสด ให้เป็นสุข

featured

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม Sook Activity “เปลี่ยนโสด ให้เป็นสุข” สวนาเรื่อง “เปลี่ยนโสด ให้เป็นสุข” แลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธีสร้างคุณค่าหาความสุขแบบโสดๆ เรียนรู้เคล็ดลับการดูแลตัวเอง ทั้งเรื่องสุขภาพ ความงามและการเงินโดย นพ.จิตริน ใจดี จิตแพทย์ ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพและคุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ ดารา นักแสดง รวมถึง กิจกรรม Workshop สร้างสุขด้วยดินเรียนรู้จักตัวเอง สร้างความสุขง่ายๆ ด้วยตัวเองผ่านกิจกรรมปั้นดิน โดย คุณทัศยา เรืองศรี นักจิตบำบัด ศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ

Shares:
QR Code :
QR Code